BỘ TIÊU BẢN HIỂN VI BỘ NHIỄM SẮC THỂ MỘT SỐ LOÀI ĐỘNG VẬT& THỰC VẬT

Đặc trưng:

Bộ có 10 loại tiêu bản gồm:

1. Bộ NST người ♂ (Homo sapiens)

2. Bộ NST người ♀(Homo sapiens)

3. Bộ NST bò ♂ (Bos taurus)

4. Bộ NST bò ♀(Bos taurus)

5. Bộ NST chuột ♂ (Mus musculus)

6. Bộ NST chuột (Mus musculus)

7. Bộ NST thỏ ♂ (Oryctolagus)

8. Bộ NST thỏ ♀(Oryctolagus)

9. Bộ NST hành tím (Allium sp.)

10. Bộ NST đậu Hà Lan (Pisum sativum)

Phạm vi ứng dụng:

Phục vụ thực hành môn Sinh học THPT; đào tạo Đại học và kỹ thuật viên chuyên ngành

Liên hệ: Link tới Trung tâm Công nghệ sinh học

Đa phương tiện

Xem thêm

Liên kết website

Khách online: 10

Lượt truy cập: 1128648