Đào tạo và cấp chứng chỉ An toàn bức xạ

Đào tạo và cấp chứng chỉ ATBX theo quy định của Thông tư 34/2014/TT-BKHCN ngày 27/11/2014

Đối tượng:

Các tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ; nhân viên bức xạ; người phụ trách an toàn; tổ chức, cá nhân hoạt động dịch vụ đào tạo ATBX  và cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.

Đa phương tiện

Xem thêm

Liên kết website

Khách online: 12

Lượt truy cập: 1173566