Dây chuyền sản xuất I-131 dung dịch

Đặc trưng kỹ thuật:

Hãng SX: Cộng hòa Dân Chủ Đức

Dây chuyền sản xuất I-131 dung dịch được lắp đặt và sử dụng từ những ngày đầu vận hành LPƯ hạt nhân Đà Lạt năm 1986

Chức năng:

Điều chế Đồng vị I-131 dạng dung dịch.

Đa phương tiện

Xem thêm

Liên kết website

Khách online: 5

Lượt truy cập: 549678