Dịch vụ đánh giá và chứng nhận VietGAP

Viện Nghiên cứu hạt nhân xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp các chuẩn mực của TCVN 7457:2004  và đã được Cục trồng trọt, Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn chỉ định là đơn vị đánh giá cấp chứng nhận VietGAP theo Quyết định số 154/QĐ-TT-QLCL ngày 29 tháng 4 năm 2014.

Trong các năm qua, Viện đã đánh giá và chứng nhận VietGAP cho hơn 150 lượt Công ty, HTX và hộ cá thể trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng như: Công ty TNHH Cung ứng Nông nghiệp Lâm Đồng (LAS, Co., LTD: Lam Dong Agricultural Supply Co., LTD), Công ty TNHH Thụy Hồng Quốc tế (Thuy Hong Enterprise Co., LTD),…HTX Nam Sơn,  HTX Thảo Nguyên, Công ty TNHH Xuất, Nhập khẩu An Phú, Công ty Cổ phần Nguyên Long,…

Liên hệ: Link tới Trung tâm phân tích

Đa phương tiện

Xem thêm

Liên kết website

Khách online: 17

Lượt truy cập: 1173510