Thứ ba, 12/01/2021 01:06 GMT+7

Thông báo về việc Hướng dẫn thủ tục mua sắm máy móc thiết bị, nguyên vật liệu và các dịch vụ

 

I. Mục đích: Hướng dẫn việc mua sắm máy móc thiết bị, nguyên vật liệu và các dịch vụ có giá trị không quá 100 triệu đồng đúng theo các quy định hiện hành của pháp luật.

II. Phạm vi áp dụng: Nhiệm vụ KHCN các cấp và các hợp đồng do Viện Nghiên cứu hạt nhân (NCHN) chủ trì thực hiện.

III. Đối tượng áp dụng: Tất cả Trung tâm/phòng ban, các cá nhân là chủ trì nhiệm vụ KHCN và chủ trì thực hiện hợp đồng thuộc Viện NCHN.

IV. Thủ tục mua sắm: Sau khi nhiệm vụ KHCN các cấp và các hợp đồng đã được ký; chủ nhiệm nhiệm vụ KHCN, chủ trì thực hiện hợp đồng lập kế hoạch mua sắm trong năm (từ 20 triệu đồng trở lên), làm Giấy đề nghị xin phê duyệt kế hoạch (kèm theo Phụ lục) chuyển phòng KHHTQT tổng hợp và tiến hành các bước trình Viện trưởng phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu trước khi tiến hành các thủ tục mua sắm.

       IV.1Mua sắm hàng hóa và các dịch vụ có giá trị không quá 20 triệu đồng:

Thủ tục mua sắm và thanh toán gồm:

 1.    01 Báo giá của đơn vị cung cấp;
 2.    Hóa đơn Bộ tài chính;
 3.    Phiếu nhập kho, phiếu xuất kho và Biên bản giao nhận TSCĐ;
 4.    Giấy đề nghị thanh toán.

IV.2. Mua sắm hàng hóa và các dịch vụ có giá trị từ 20 triệu đồng đến không quá 50 triệu đồng:

Thủ tục mua sắm và thanh toán gồm:

 1. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đã được Viện trưởng phê duyệt);
 2. Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu (kèm theo 03 báo giá);
 3. Hợp đồng mua bán;
 4.  Biên bản bàn giao và nghiệm thu;
 5.  Biên bản thanh lý hợp đồng;
 6.  Hóa đơn Bộ Tài chính;
 7.  Phiếu nhập kho, phiếu xuất kho, Biên bản giao nhận TSCĐ;
 8. Giấy đề nghị thanh toán.

IV.3. Mua sắm hàng hóa và các dịch vụ có giá trị từ 50 triệu đồng đến không quá 100 triệu đồng:

Thủ tục mua sắm và thanh toán gồm:

 1. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đã được Viện trưởng phê duyệt);
 2. Biên bản thương thảo hoàn thiện hợp đồng (kèm theo 03 báo giá);
 3. Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu;
 4. Hợp đồng mua bán;
 5. Biên bản bàn giao và nghiệm thu đưa vào sử dụng;
 6. Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành;
 7. Biên bản thanh lý hợp đồng;
 8. Hóa đơn Bộ Tài chính;
 9. Phiếu nhập kho, phiếu xuất kho, Biên bản giao nhận TSCĐ;
 10. Giấy đề nghị thanh toán.

V. Mua sắm hàng hóa và các dịch vụ từ trên 100 triệu đồng trở lên, đơn vị liên hệ phòng KH&HTQT để hướng dẫn làm các thủ tục theo quy định.

Đề nghị Lãnh đạo các đơn vị thông báo tới các chủ nhiệm nhiệm vụ KHCN các cấp và các cá nhân thực hiện hợp đồng biết để thực hiện.

Trân trọng thông báo./.

Tải file Phụ Lục

Lượt xem: 5905

Đa phương tiện

Xem thêm

Liên kết website

Khách online: 11

Lượt truy cập: 1128650