Hệ thiết bị phân tích sai hình nhiễm sắc thể tự động

Đặc trưng kỹ thuật các thiết bị chính:

  • Kính hiển vi huỳnh quang Carl Zeiss AXIO Imager Z2 có 6 phin lọc huỳnh quang (DAPI, FITC, BFP, Cy 5, Cy 3.5 và Rhod.
  • Camera CoolCube 1 (Metasystem).
  • Hệ máy tính kết nối kính hiển vi và được cài đặt các phần mềm chuyên dụng của Metasystem để phân tích tổn thương tế bào gồm: Metafer 4.0, DCscore, MNscore, Ikaros, ISIS và Comet.  

Chức năng:

  • Nghiên cứu định liều sinh học bằng kỹ thuật phân tích sai hình nhiễm sắc thể nhuộm Giemsa thường (DCscore), nhuộm huỳnh quang (FISH), phân tích vi nhân (MNscore).
  • Nghiên cứu tính độc di truyền tế bào bằng kỹ thuật phân tích vi nhân (MNscore), phân tích sao chổi (Comet).
  • Phân tích kiểu nhân tế bào (Karyotype) bằng kỹ thuật nhuộm Gband (Ikaros).
  • Nghiên cứu ứng dụng các kỹ thuật của phương pháp định liều sinh học trong y tế và xạ trị.

 

Đa phương tiện

Xem thêm

Liên kết website

Khách online: 13

Lượt truy cập: 549666