Nguồn chiếu xạ Gamma Co-60 GC – 5000

Đặc trưng kỹ thuật:

Model: GC-5000

Nước SX: Ấn Độ

Được lắp đặt thông qua Dự án viện trợ kỹ thuật của IAEA, hoạt độ 4000Ci, suất liều 2,0kGy/giờ (trung tâm buồng chiếu) hoạt độ ban đầu 10 kCi năm 2007

Chức năng

Phục vụ các nghiên cứu hiệu ứng của bức xạ ion hóa lên vật liệu.

Thực hiện các phản ứng cắt mạch, khâu mạch và phản ứng ghép các polyme, monome.

Đa phương tiện

Xem thêm

Liên kết website

Khách online: 13

Lượt truy cập: 284183