Khảo sát sự bồi lấp các lòng hồ Thủy điện/Thủy lợi bằng kỹ thuật ứng dụng đồng vị hạt nhân.

Cung cấp thông tin bồi lắng của các hồ và lưu vực trong quá khứ và dự đoán trong tương lai. 

Liên hệ: Trung tâm môi trường

Đa phương tiện

Xem thêm

Liên kết website

Khách online: 7

Lượt truy cập: 375499