Dịch vụ giám sát môi trường

Năm 2017, Trung tâm Phân tích cùng với Trung tâm Môi trường đã đươc Tổng Cục Môi trường chỉ định về việc Quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường với VIMCERTS 204. Trong hơn một năm qua, đã đánh giá giám sát cho hơn 10 công ty, khu công nghiệp, hộ cá thể như: Khu công nghiệp Lộc Sơn, công ty TNHH Hiếu Giang, nhà máy nước Dan kia, Công ty TNHH Len Nguyễn, Công ty TNHH Nam Á Thịnh Phát, Công ty TNHH Liên Hoa

Liên hệ: Trung tâm phân tích

Đa phương tiện

Xem thêm

Liên kết website

Khách online: 14

Lượt truy cập: 284184