Thứ hai, 17/12/2018 15:18 GMT+7

Phổ biến văn bản pháp luật

Thông cáo báo chí văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành trong năm 2020

1. Nghị định về Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức. (Số: 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020)

2.  Nghị định về Xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức. (Số: 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020)

3.  Nghị định Quy định về Thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập. (Số: 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020)

Lượt xem: 401

Đa phương tiện

Xem thêm

Liên kết website

Khách online: 9

Lượt truy cập: 177524