Box sản xuất TC-99m

Đặc trưng kỹ thuật

Hãng: Korea

Model: Manipulation hot-cell

Box sản xuất máy phát Tc-99m được lắp đặt tại Trung tâm NC&ĐC đồng vị phóng xạ từ tháng 2010

Chức năng:

Điều chế máy phát Tc-99m

Đa phương tiện

Xem thêm

Liên kết website

Khách online: 3

Lượt truy cập: 549634