Dịch vụ định liều cá nhân chiếu ngoài

Kiểm soát liều chiếu ngoài cho nhân viên bức xạ với 3 đại lượng bức xạ Hp(10), Hp(3) và Hp(0,07)

Phạm vi ứng dụng:

Nhân viên bức xạ trong ngành y tế và các cơ sở dùng nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ trong công nghiệp

Đa phương tiện

Xem thêm

Liên kết website

Khách online: 20

Lượt truy cập: 1173615