Hệ đọc liều kế OSLD (Microstar Reader System-Landauer- USA)

Đặc trưng kỹ thuật:

Model: Microstar Reader System-Landauer- USA

Chức năng:

Kiểm soát liều chiếu ngoài cho nhân viên bức xạ với 3 đại lượng bức xạ Hp(10), Hp(3) và Hp(0,07)

Đa phương tiện

Xem thêm

Liên kết website

Khách online: 5

Lượt truy cập: 375529