Đào tạo theo chuyên đề

Các khóa chuyên đề nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng thực hành cho cán bộ trẻ của Viện và ngành gồm:

 • Công nghệ lò phản ứng hạt nhân;
 • Tính toán và phân tích an toàn lò phản ứng hạt nhân;
 • Mô phỏng Monte Carlo, chương trình MCNP và ứng dụng;
 • Ghi đo bức xạ và xử lý số liệu;
 • Sản xuất đồng vị phóng xạ trên lò phản ứng hạt nhân;
 • Kỹ thuật phân tích kích hoạt nơtron;
 • Kỹ thuật quan trắc phóng xạ môi trường;
 • Đo và định liều bức xạ;
 • Công nghệ bức xạ và ứng dụng;
 • Kỹ thuật đo alpha, beta và gamma;
 • Sử dụng các chương trình tính toán lò phản ứng hạt nhân;
 • Thực tập theo chuyên đề cho sinh viên các trường đại học.

 

Đa phương tiện

Xem thêm

Liên kết website

Khách online: 11

Lượt truy cập: 1173470