Liều kế cá nhân quang phát quang (OSLD)

Chủng loại : Liều kế quang phát quang (OSLD) Al2O3:C, do Mỹ sản xuất

Chức năng:

Định liều bức xạ toàn thân với hạt beta, photon và neutron.

  • Hp (10) Đo liều tương đương ở độ sâu dưới da 10 mm;
  • Hp (3) đo liều tương đương đối với mắt;
  • Hp (0,07) đo liều tương đương đối với da.

- Dải đo: Dải đo từ 10µSv đến hơn 100 Sv, sai số ± 20% đáp ứng yêu cầu độ chính xác do Quốc tế quy định cho phép ± 30%.

  • Neutron nhanh: 200 µSv - 10 Sv ;
  • Neutron nhiệt: 100 µSv -10 Sv.

- Dải năng lượng liều kế cá nhân:

  • Đối với photon với năng lượng: 16 keV – 1250 keV
  • Đối với beta với năng lượng trên 227 keV – 2284 keV
  • Đối với neutron với năng lượng trên 40 keV – 5000 keV

Phạm vi ứng dụng:

Cơ sở bức xạ trong y tế (các khoa Y học hạt nhân), công nghiệp...

Đa phương tiện

Xem thêm

Liên kết website

Khách online: 14

Lượt truy cập: 284257