Thiết bị đo phổ hồng ngoại chuỗi Fourier FT/IR-4600

Đặc trưng kỹ thuật

Model: FT/IR-4600

Hãng SX: Jasco, Nhật Bản.

Thiết bị đo phổ hồng ngoại chuỗi Fourier FT/IR-4600, Jasco, Nhật Bản. Khoảng số sóng đo từ 400- 4000 cm-1

Chức năng

Dùng để phân tích các dao động đặc trưng của các nhóm chức qua đó có thể nghiên cứu chi tiết cấu trúc của vật liệu.

Đa phương tiện

Xem thêm

Liên kết website

Khách online: 5

Lượt truy cập: 375514