Máy đo phổ hấp thụ nguyên tử - AAS (AA-6800)

Đặc trưng kỹ thuật:

Hãng: Shimadzu – Nhật

  Khoảng bước sóng/Absorption range: 190 –     900nm, hai chùm tia/Double beam

Chức năng:

Phân tích các chất vô cơ có thể xác định được gần 60 nguyên tố như As, Cd, Cr, Cu, Hg, Pb, Zn,.......trong các đối tượng mẫu khác nhau

Đa phương tiện

Xem thêm

Liên kết website

Khách online: 9

Lượt truy cập: 404876