Dịch vụ hiệu chuẩn thiết bị ghi đo bức xạ

Để đảm bảo độ chính xác việc đo và đánh giá an toàn bức xạ theo quy định về kiểm soát, bảo đảm an toàn bức xạ trong chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng, các thiết bị đo liều bức xạ phải được kiểm tra và hiệu chuẩn định kỳ một cách tin cậy tại Phòng chuẩn liều bức xạ.
Viện Nghiên cứu hạt nhân đã thiết lập được phòng chuẩn liều bức xạ bao gồm:
- Chuẩn liều bức xạ gamma trên nguồn Cs-137 và Co-60;
- Chuẩn liều bức xạ neutron trên nguồn Am-Be.

Đa phương tiện

Xem thêm

Liên kết website

Khách online: 5

Lượt truy cập: 1017775