Thiết bị GPC LC- 20AD SHIMADZU

Đặc trưng kỹ thuật

Model: - LC-20AD

             - SIL-20AC

             - SPD-20A

             - RID-20A

             - CTO-20A

Hãng SX: Shimadzu, Nhật Bản.

Hệ thống thiết bị sắc kí gel thấm qua (GPC) LC - 20AD Shimadzu, Nhật, sử dụng detector RID -20A và cột Shodex SB-803 HQ, kích thước cột 8´300 mm

Chức năng

Xác định khối lượng phân tử của các polyme

Đa phương tiện

Xem thêm

Liên kết website

Khách online: 10

Lượt truy cập: 549708