Lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt

Các đặc trưng cơ bản của lò phản ứng:

       - Công suất nhiệt: 500 kWt

       - Chất làm mát và làm chậm nơtron: nước nhẹ

       - Cấu hình vùng hoạt: hình trụ với chiều cao 60 cm và đường kính 44.2 cm

       - Vành phản xạ nơtron: beryllium và graphite

       - Cơ chế làm mát vùng hoạt: Đối lưu tự nhiên

      - Số bó nhiên liệu sử dụng trong vùng hoạt qua các thời kỳ:

     + Vùng hoạt pha trộn 2 loại nhiên liệu độ giàu cao (HEU) và độ giàu thấp (LEU): 98 bó HEU và 6  bó LEU (từ 9/2007), 92 bó HEU và 12 bó LEU (từ 7/2009).

             + Vùng hoạt sử dụng nhiên liệu độ giàu thấp 19,75% U-235 (LEU): 92 bó (từ 11/2011).

       - Số lượng các thanh điều khiển: 7, trong đó: 2 thanh an toàn bằng B4C, 4 thanh bù trừ bằng B4C, và 1 thanh điều chỉnh tự động bằng thép không rỉ.

       - Số lượng các kênh đo nơtron của hệ điều khiển: 3 kênh, mỗi kênh có 2 dải đo (dải khởi động và dải làm việc).

Đa phương tiện

Xem thêm

Liên kết website

Khách online: 15

Lượt truy cập: 1173500