Nguồn chiếu xạ Gamma Co-60 ISSLEDAVACHEL

Đặc trưng kỹ thuật:

Model: 76

Nước SX: Liên Xô Cũ

Chức năng

Nguồn xạ gamma Co-60 Issledavachel, hoạt độ của nguồn 300Ci, suất liều 0,20 kGy/giờ.

Dùng cho chiếu xạ gây đột biến

Đa phương tiện

Xem thêm

Liên kết website

Khách online: 7

Lượt truy cập: 549694