Hệ Tri-Carb 3180TR/SL

Đặc trưng kỹ thuật:

Model: B318001

Hãng SX: PerKinElmer, Mỹ

- Detector BGO (Bismuth Germanium Oxide), MCA với độ phân giải hiệu dụng 1/10 keV.

- Hiệu suất đếm đối với 3H (0 - 18,6 keV) là 60% và đối với 14C (0 - 156 keV) khoảng 95%.

Chức năng: 

- Xác định các đồng vị của Ra, U, 210Pb, 222Rn, 231Pa&234Th;

- Xác định các nhân phóng xạ tự nhiên và nhân tạo phát β:3H, 14C, 36Cl, 89,90Sr, 99Tc &241Pu

Đa phương tiện

Xem thêm

Liên kết website

Khách online: 5

Lượt truy cập: 375521