Máy đo liều bức xạ ATOMTEX

Đặc trưng kỹ thuật:

  • Dải năng lượng 15 keV – 10 MeV
  • Dải suất liều: 50nSv/h – 10Sv/h

Chức năng:

Đa phương tiện

Xem thêm

Liên kết website

Khách online: 14

Lượt truy cập: 549743