Máy sắc ký Ion (ICS-1000)

Đặc trưng kỹ thuật:

Hãng : ICS-1000 – Mỹ

Độ nhạy: >0,01 mg/L

Chức năng:

Dùng để phân tích các anion như: F-, Cl-, NO2-, NO3-, SO42- hoặc các cation hóa trị 1 và 2 như Na+, K+, NH4+, Mg2+, Ca2+, …trong nước môi trường

Đa phương tiện

Xem thêm

Liên kết website

Khách online: 11

Lượt truy cập: 284252