Dịch vụ phân tích mẫu

Phân tích, giám định các nguyên tố đa lượng, vết - vi lượng, đất hiếm, phóng xạ (U, Th,  ...); các kim loại nặng - độc hại (As, Pb, Hg, Cu, Cd, Zn, Sn, Sb, ...); các anion có độc tính cao (NO3-, PO43-, SO42-, Cl-, ...); Các thành phần hữu cơ như dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật (DDT, carbaryl, cypermethrin, metalaxyl, chlorothalonil, ...) trong các sản phẩm cho việc đánh giá chất lượng phục vụ cho việc xuất khẩu, tiêu thụ trong nước và bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Hơn 100 đơn vị, doanh nghiệp, trong đó hơn 10 công ty có vốn đầu tư 100% của nước ngoài ký hợp tác thường xuyên với Viện như: Công ty TNHH Thực phẩm Đà Lạt – Nhật Bản (DJF -DalatJapanfood Co., LTD), Công ty TNHH Cung ứng Nông nghiệp Lâm Đồng (LAS, Co., LTD: Lam Dong Agricultural Supply Co., LTD), Công ty TNHH Thụy Hồng Quốc tế (Thuy Hong Enterprise Co., LTD), v.v…

Liên hệ: Trung tâm phân tích

Đa phương tiện

Xem thêm

Liên kết website

Khách online: 13

Lượt truy cập: 284193