Dịch vụ kiểm định chất lượng thiết bị X-quang

+ Công tác kiểm định chất lượng thiết bị chụp CT được tuân thủ theo các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và Thông tư 06/2016/YY-BKHCN, ngày 22/4/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.
+ Công tác kiểm định chất lượng thiết bị chụp X quang được tuân thủ theo các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và Thông tư số 28/2015/TT-BKHCN, ngày 30 tháng 12 năm 2015 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị chụp X-quang tổng hợp dùng trong y tế. 
+ Quy trình kiểm tra thiết bị X quang tăng sáng truyền hình (Quyết định số 32/2007/QĐ-BKHCN ngày 31 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

 

Đa phương tiện

Xem thêm

Liên kết website

Khách online: 9

Lượt truy cập: 1173464