Toàn cảnh Lò phản ứng hạt nhân (Đà Lạt)

Trên cơ sở tiếp quản Trung tâm Nghiên cứu Nguyên tử Đà Lạt, Viện Nghiên cứu hạt nhân (Đà Lạt) được thành lập theo Quyết định số 64/CP ngày 26/4/1976 của Thủ tướng Chính phủ. Do nhu cầu phát triển của ngành, trên cơ sở Viện Nghiên cứu hạt nhân (Đà Lạt), Nghị định số 59-CP ngày 23/02/1979 của Hội đồng Chính phủ đã thành lập Viện Nghiên cứu hạt nhân (có trụ sở chính tại Hà Nội) trong đó có Phân viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt. Nghị định 87-HĐBT ngày 11/6/1984 của Hội đồng Bộ trưởng đã đổi tên Viện Nghiên cứu hạt nhân thành Viện Năng lượng nguyên tử Quốc gia và Phân viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt thành Viện Nghiên cứu hạt nhân hiện nay. Tháng 3/2019, kỷ niệm 35 năm ngày khánh thành Công trình khôi phục và mở rộng Lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt cũng là thời điểm Viện Nghiên cứu hạt nhân (NCHN) vừa tròn 40 năm hình thành và phát triển nếu lấy dấu mốc từ ngày mang tên Phân viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt.

 

Vị trí và chức năng

1. Viện Nghiên cứu hạt nhân (sau đây viết tắt là Viện) là tổ chức khoa học và công nghệ công lập trực thuộc Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, thực hiện chức năng quản lý, vận hành và khai thác Lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt; nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, hỗ trợ kỹ thuật phục vụ công tác quản lý nhà nước; sản xuất, kinh doanh, cung cấp sản phẩm và dịch vụ trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử và liên quan; xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị phục vụ cho các hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.

Viện có tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh là: Dalat Nuclear Research Institute (viết tắt là DNRI).

2. Viện được thực hiện cơ chế tự chủ đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập theo quy định của pháp luật.

3. Viện có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại kho bạc nhà nước và ngân hàng để hoạt động và giao dịch theo quy định của pháp luật.

Viện có trụ sở đặt tại số 01, đường Nguyên Tử Lực, phường 8, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

 

Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Vận hành an toàn, khai thác hiệu quả Lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt và các thiết bị khoa học – công nghệ do Viện quản lý để phục vụ nghiên cứu, ứng dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

2. Thực hiện các nghiên cứu cơ bản và ứng dụng trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử và các lĩnh vực liên quan khác.

3. Nghiên cứu, tiếp thu, làm chủ và phát triển khoa học, kỹ thuật và công nghệ liên quan đến lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu và nhà máy điện hạt nhân.

4. Hỗ trợ kỹ thuật phục vụ công tác quản lý nhà nước về: An toàn bức xạ, an toàn hạt nhân; quản lý và xử lý thải phóng xạ; quản lý và vận hành các trạm quan trắc phóng xạ môi trường; kiểm chuẩn các thiết bị đo lường bức xạ và hạt nhân; ứng phó và xứ lý sự cố bức xạ và hạt nhân.

5. Triển khai sản xuất, kinh doanh, cung cấp dịch vụ, tư vấn và đào tạo trong các lĩnh vực: An toàn bức xạ và hạt nhân; đồng vị và dược chất phóng xạ; công nghệ bức xạ; công nghệ sinh học; sinh y học phóng xạ; môi trường; thiết bị hạt nhân; phân tích mẫu; kiểm nghiệm chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm; hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử; quan trắc và đánh giá tác động môi trường; đánh giá và cấp chứng nhận chất lượng sản phẩm hàng hóa; đánh giá và cấp chứng nhận thực hành sản xuất nông nghiệp tốt ở Việt Nam và các lĩnh vực khác có liên quan.

6. Xuất khẩu, nhập khẩu công nghệ, thiết bị bức xạ, thiết bị hạt nhân và các thiết bị có liên quan khác, nguồn phóng xạ kín, hóa chất thí nghiệm, đồng vị phóng xạ, dược chất phóng xạ và các sản phẩm hàng hóa trong lĩnh vực ứng dụng kỹ thuật hạt nhân và các lĩnh vực liên quan theo quy định của pháp luật.

7. Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ thuộc chuyên ngành năng lượng nguyên tử và các chuyên ngành bổ trợ khác.

8. Thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế, liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.

9. Tổ chức hội nghị, hội thảo để triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.

10. Quản lý về tổ chức, nhân lực, tài sản, tài chính, cơ sở vật chất, hồ sơ, tài liệu của Viện theo phân cấp của Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam và quy định của pháp luật.

 11. Tham gia thực hiện nhiệm vụ liên quan đến Dự án Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Công nghệ hạt nhân, và các nhiệm vụ khác do Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam giao.

(Theo Quyết định số 529/QĐ-VNLNT ngày 09 tháng 12 năm 2019 của Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam quy định Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Viện Nghiên cứu hạt nhân)

 

Đa phương tiện

Xem thêm

Liên kết website

Khách online: 6

Lượt truy cập: 1062777