Hệ đọc liều kế TLD

Đặc trưng kỹ thuật:

Model:(Rexon Reader System-USA)

Chức năng:

Kiểm soát liều chiếu ngoài cho nhân viên bức xạ với 3 đại lượng bức xạ Hp(10), Hp(3) và Hp(0,07)

Đa phương tiện

Xem thêm

Liên kết website

Khách online: 7

Lượt truy cập: 375552