Tư vấn/ thiết kế hệ thống thu gom và xử lý, điều kiện hóa chất thải phóng xạ lỏng, rắn

Thải phóng xạ mức rất thấp, mức thấp chứa đồng vị phóng xạ có chu kỳ bán rã rất ngắn (T1/2  ≤ 100 ngày)

Điều kiện hóa và đóng gói thải phóng xạ rắn, lỏng/bùn lỏng, theo tiêu chuẩn Việt Nam và IAEA

Liên hệ: Trung tâm lò phản ứng

Đa phương tiện

Xem thêm

Liên kết website

Khách online: 6

Lượt truy cập: 360769