Bộ Tiêu bản hiển vi nhiễm sắc thể người bình thường và bất thường

Bộ tiêu bản hiển vi nhiễm sắc thể của người bình thường và bất thường đã đạt giải III Sáng tạo Khoa học Công nghệ năm 2010

Đặc trưng:

Bộ có 6 loại tiêu bản gồm:

1. Tiêu bản bộ NST lưỡng bội – người nam bình thường.

2. Tiêu bản bộ NST lưỡng bội – người nữ bình thường.

3. Tiêu bản bộ NST lệch bội – trisomi 21, bệnh Down nam.

4. Tiêu bản bộ NST lệch bội – trisomi 21, bệnh Down nữ.

5. Tiêu bản bộ NST đa bội do Colchicine.

6. Tiêu bản bộ nhiễm sắc thể của người đột biến cấu trúc do bức xạ.

Phạm vi ứng dụng:

Phục vụ thực hành môn Sinh học THP; đào tạo Đại học và kỹ thuật viên chuyên ngành

Liên hệ: Trung tâm Công nghệ sinh học

Đa phương tiện

Xem thêm

Liên kết website

Khách online: 7

Lượt truy cập: 513635