Liều kế cá nhân nhiệt phát quang (TLD)

Chủng loại: Liều kế nhiệt phát quang (TLD) CaSO4:Dy do Viện Nghiên cứu hạt nhân sản xuất.

Chức năng:

- Đo liều bức xạ photon ở độ sâu dưới da 10 mm-Hp(10)

- Dải đo: Tuyến tính trong dải 40µSv- 2 Sv,  sai số ± 20% đáp ứng yêu cầu độ chính xác do Quốc tế quy định cho phép ± 30%

Dải năng lượng:

- Dải liều tuyến tính đối với các photon từ 15 keV – 2 MeV

- Fading: Liều kế thỏa mãn các tiêu chuẩn của  IEC-1066:1991

Phạm vi ứng dụng: Cơ sở bức xạ trong y tế, công nghiệp.

Đa phương tiện

Xem thêm

Liên kết website

Khách online: 11

Lượt truy cập: 284226