Hệ phổ kế Alpha

Đặc trưng kỹ thuật:

Hãng SX: ORTEC (USA)

Kích thước detector: 900mm2

Hiệu suất detector: ³ 25%

Phông hệ đo: Tại năng lượng trên 3 MeV £ 1 cph. Độ phân giải: £ 20 KeV

Chức năng:

Phân tích phổ alpha xác định các đồng vị phóng xạ 234U, 235U, 238U, 228Th, 230Th, 232Th, 239+240Pu, 241Am và 210Po trong các mẫu môi trường

Đa phương tiện

Xem thêm

Liên kết website

Khách online: 9

Lượt truy cập: 284221