Thứ sáu, 15/03/2024 17:42 GMT+7

Danh mục các công trình công bố quốc tế năm 2023 Viện Nghiên cứu hạt nhân

 

STT

Tên công trình

Tên tác giả

Tên tạp chí, số xuất bản

1

Nano selenium–alginate edible coating extends hydroponic strawberry shelf life and provides selenium fortification as a micro-nutrient

Màng bao nano selen–alginate giúp kéo dài thời hạn sử dụng của dâu tây thủy canh và tăng cường selen như một chất dinh dưỡng vi lượng

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2212429223002481

Thu Hong Tran*, Xuan Cuong Le, Thi Ngoc Mai Tran, Ngoc Thuy Trang Nguyen, Bao Ngoc Pham (Viện Nghiên cứu hạt nhân), Duong Vu

Food Bioscience 53 (2023) 102597

Online ISSN: 2212-4306

Print ISSN: 2212-4292

(SCIE, IF: 5.2, Q1)

2

Safety assessment, radioiodination and preclinical evaluation of antinuclear antibody as novel medication for prostate cancer in mouse xenograft model

Đánh giá tính an toàn, đánh dấu iốt phóng xạ và thử nghiệm tiền lâm sàng kháng thể kháng nhân như một loại thuốc mới trên mô hình chuột mang ung thư tuyến tiền liệt ghép dị loài.

https://www.nature.com/articles/s41598-023-45984-6

Thu Minh Chau Nguyen, Lu Duc Chinh Hoang, Thi Khanh Giang Nguyen, Thi Ngoc Nguyen, Quang Chien Nguyen, Thanh Binh Nguyen, Ho Hong Quang Dang, Van Cuong Bui, Thanh Minh Pham & Thi Thu Nguyen*(Viện Nghiên cứu hạt nhân)

Scientific Reports (2023) 13:18753

ISSN: 2045-2322 (online)

(SCIE, IF: 4.6, Q1)

3

Preparation of water-soluble chitosan oligosaccharides by oxidative hydrolysis of chitosan powder with hydrogen peroxide

Điều chế chitosan oligosaccharide tan trong nước bằng phương pháp thủy phân oxy hóa bột chitosan bằng hydrogen peroxide

doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e19565

Trong Hoanh Phong Nguyen (Viện Nghiên cứu hạt nhân), Nghiem Anh Tuan Le, Phuoc Tho Tran, Duy Du Bui*, Quoc Hien Nguyen

Heliyon, Volume 9, Issue 9, 2023

(SCIE, IF: 4, Q1)

4

Thermal neutron capture cross-section and resonance integral measurements of 186W(n,γ)187W reaction using the thermal column neutron source at the Dalat research reactor

Xác định tiết diện và tích phân cộng hưỡng phản ứng bắt neutron 186W(n,γ)187W sử dụng nguồn neutron tại cột nhiệt lò phản ứng hạt nhân Dalat

doi.org/10.1016/j.anucene.2023.110131

Trinh T. Tu Anh, Pham N. Son*, Nguyen B. Thuy, Cao D. Vu (Viện Nghiên cứu hạt nhân)

Annals of Nuclear Energy,Volume 194, 15 December 2023 

Print ISSN: 0306-4549

Online ISSN: 1873-2100

(SCIE, IF: 1.9, Q1)

5

Modeling organic carbon bound in clay and silt particles in highly weathered lateritic soils of the Central Highlands of Vietnam

Mô hình hóa carbon hữu cơ liên kết trong các hạt sét và bùn trong đất đá ong phong hóa cao ở Tây Nguyên Việt Nam

https://link.springer.com/article/10.1007/s40808-023-01762-x

P.D. Hien, Phan Sơn Hải*, Trần Quang Thiện, Nguyễn Hữu Nghĩa (Viện Nghiên cứu hạt nhân)

Modeling Earth Systems and Environment

Published: 29 March 2023

ISSN: 2363-6203

 (ESCI, IF: 3.0, Q1)

6

Comparison of the radioprotective effects of the liposomal forms of five natural radioprotectants in alleviating the adverse effects of ionizing irradiation on human lymphocytes and skin cells in radiotherapy

So sánh tác dụng bảo vệ bức xạ của năm chất bảo vệ bức xạ nguồn gốc tự nhiên dạng liposome trong làm giảm tác động bất lợi của bức xạ ion hóa lên tế bào lympho và tế bào da người trong xạ trị

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02652048.2023.2268705

Ngoc-Duy Pham, Thi-Huynh-Nga Nguyen, Ngoc-Bich-Dao Vu, Thi-Ngoc-Mai Tran, Bao-Ngoc Pham, Hoang-Sinh Le, Kim-Hai Vo, Xuan-Cuong Le, Le-Bao-Ha Tran, Minh-Hiep Nguyen* (Viện Nghiên cứu hạt nhân)

Journal of Microencapsulation

Print ISSN: 0265-2048

Online ISSN: 1464-5246

(SCIE, IF: 3.9, Q2)

7

Improved micropropagation efficiency of purple artichoke (CynarascolymusL.) plantlet

Hiệu quả của việc cải thiện trong vi nhân giống cây atisô tím (CynarascolymusL.)

https://doi.org/10.1016/j.sajb.2023.07.007

Le Van Thuc (Viện Nghiên cứu hạt nhân), Hoang Thanh Tung*, Hoang Dac Khai, Nguyen Thi Nhu Mai, Do Manh Cuong, Vu Quoc Luan, Le The Bien, Hoang Thi Nhu Phuong, Nguyen Ba Nam, Bui Van The Vinh, Duong Tan Nhut*

South African Journal of Botany 160 (2023) 319_327

ISSN: 0254-6299

eISSN: 1727-9321

(SCIE, IF: 3.1, Q2)

8

Degradation of Triazole Fungicides by Plant Growth-Promoting Bacteria from Contaminated Agricultural Soil

Sự phân hủy của thuốc diệt nấm Triazole bởi vi khuẩn thúc đẩy tăng trưởng thực vật từ đất nông nghiệp bị ô nhiễm

https://doi.org/10.4014/jmb.2308.08037

Thi Tham Luong, Thi Hong Tham Nguyen, Tien Dat Nguyen, Van Toan Le (Viện Nghiên cứu hạt nhân), Thi Hong Trang Pham, Thanh-Tam Ho*, and Ngoc-Loi Nguyen*

Journal of Microbiology and Biotechnology. 34(1), October 26, 2023

eISSN 1738-8872

pISSN 1017-7825

(SCIE, IF: 2.8, Q2)

9

Possibility of nanostructured lipid carriers encapsulating astaxanthin from Haematococcus pluvialis to alleviate skin injury in radiotherapy

Khả năng làm giảm tổn thương da trong xạ trị của hệ tiểu phân nano chứa astaxanthin từ tảo Haematococcus pluvialis

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09553002.2023.2267650

Ngoc-Bich-Dao Vu, Ngoc-Duy Pham, Thi-Ngoc-Mai Tran, Xuan-Hai Pham, Dai-Nghiep Ngo*, Minh-Hiep Nguyen* (Viện Nghiên cứu hạt nhân)

International Journal of Radiation Biology

Print ISSN: 0955-3002

Online ISSN: 1362-3095

(SCIE, IF: 2.6, Q2)

10

Antifungal activity of essential oil-encapsulated lipid nanoemulsions against Neopestalotiopsis rosae causing leaf spot on strawberry

Khảo sát khả năng kháng nấm Neopestalotiopsis rosae gây bệnh đốm lá trên cây dâu tây của hệ nhũ nano chứa tinh dầu thực vật

https://doi.org/10.1007/s41348-023-00760-6

Thi-Ngoc-Mai Tran, Ngoc-Bich-Dao Vu & Minh-Hiep Nguyen* (Viện Nghiên cứu hạt nhân)

Journal of Plant Diseases and Protection 130, pages823–832 (2023)

ISSN: 1861-3829

eISSN: 1861-3837

(SCIE, IF: 2.0, Q2)

11

A Digital Controller for Reactivity Monitoring and Power Control

Bộ điều khiển kỹ thuật số để theo dõi phản ứng và kiểm soát nguồn điện

https://doi.org/10.1155/2023/2839654

Van-Tai Vo, Van-Kien Nguyen, Van-Diep Le, Quoc-Minh Phan, La-Son Phan, Huy-Bach Nguyen, and Nhi-Dien Nguyen* (Viện Nghiên cứu hạt nhân)

Hindawi Science and Technology of Nuclear Installations, Volume 2023

ISSN: 1687-6075

eISSN: 1687-6083

(SCIE, IF: 1.1, Q2)

12

Elliptic Flow and Its Fluctuations from Transport Models for Au+Au Collisions at √sNN = 7.7 and 11.5 GeV

Dòng elip và các nhiễu động của nó từ các mô hình vận chuyển đối với các va chạm Au+Au ở √sNN = 7,7 và 11,5 GeV

https://doi.org/10.3390/particles6010002

Vinh Ba Luong*, Dim Idrisov, Petr Parfenov*, Arkadiy Taranenko

 

Particles, Volume 6, 17, 30 Dec 2022

(ESCI, IF: 1.4, Q2)

13

Assessment of environmental gamma dose in air in Ho Chi Minh city, Vietnam

Đánh giá liều gamma môi trường trong không khí tại Tp. HCM, Vietnam

https://doi.org/10.1007/s10967-022-08724-0

Trần Đình Khoa*, Lê Như Siêu, Nguyễn Văn Phú, Vương Thị Thu Hằng, Nguyễn Đình Tùng, Nguyễn Văn Phúc, Lê Thị Minh Tuyền, Nguyễn Tống Thanh Hồng, Phan Văn Toàn, Nguyễn Thị Thanh Nga, Phạm Đăng Quyết, (Viện Nghiên cứu hạt nhân) Trần Hoài Nam*

Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry 332, 119–127 (2023)

ISSN: 0236-5731

(SCIE, IF: 1.6, Q3)

14

Analysis of automobile window glass samples by k0-NAA and PIXE techniques for forensic applications

Phân tích mẫu kính cửa ô tô bằng phương pháp k0-NAA và PIXE để ứng dụng  trong điều tra pháp y

https://doi.org/10.1007/s10967-023-08994-2

Tran Quang Thien, Ho Manh Dung*, Nguyen The Nghia, Tran Tuan Anh (Viện Nghiên cứu hạt nhân), Ho Van Doanh, Truong Truong Son, Phonesavanh Lathdavong

Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry 332, 3493–3498 (2023)

ISSN: 0236-5731

eISSN: 1588-2780

(SCIE, IF: 1.6, Q3)

15

Baseline micronucleus frequencies and 60Co cytokinesis-block micronucleus assay dose-response curve for biodosimetry in Vietnam

Tần số vi nhân cơ sở và đường cong đáp ứng liều – hiệu ứng bằng phân tích vi nhân để thực hiện đo liều sinh học tại Việt Nam

https://doi.org/10.1093/rpd/ncad266

Pham Ngoc Duy*, Tran Thanh Mai, Donovan Anderson, Che Quang Tuan, Pham Ho Thuat Khoa (Viện Nghiên cứu hạt nhân)

Radiation Protection Dosimetry, 2023, 1-8

ISSN: 0144-8420

eISSN: 1742-3406

(SCIE, IF: 1.0, Q3)

16

An Open-Source Software for Calculating 1D Gamma Index in Radiation Therapy

Phần mềm nguồn mở để tính chỉ số Gamma 1D trong xạ trị

https://doi.org/10.1016/j.jksus.2023.102937

Duong Thanh Tai*, Hiba Omer*, Le Cuong Quoc, Nguyen Xuan Hai (Viện Nghiên cứu hạt nhân), Van Minh Truong, Abdelmoneim Suleiman*, Essam Mattar, Hind Toufig, N. Tamam, David A. Bradley

Journal of King Saud University - Science Volume 35, Issue 10, 2023

ISSN: 1018-3647

eISSN: 2213-686X

(SCIE, IF: 3.8, Q1)

17

RENEB Inter-Laboratory Comparison 2021: Inter-Assay Comparison of Eight Dosimetry Assays

Phân tích so sánh giữa các phòng thí nghiệm RENEB 2021: So sánh giữa tám kỹ thuật phân tích đo liều

https://doi.org/10.1667/RADE-22-00207.1

Michael Abend*, Phạm Ngọc Duy, Trần Thanh Mai (Viện Nghiên cứu hạt nhân) và nhóm tác giả

Radiation Research, 199, 535-555 (2023)

ISSN: 0033-7587

(SCIE, IF: 3.4, Q1)

18

RENEB Inter-Laboratory Comparison 2021: The Dicentric Chromosome Assay

Phân tích so sánh giữa các phòng thí nghiệm RENEB 2021: Kỹ thuật phân tích nhiễm sắc thể hai tâm

https://doi.org/10.1667/RADE-22-00202.1

D. Endesfelder, U. Oestreicher*, Phạm Ngọc Duy, Trần Thanh Mai (Viện Nghiên cứu hạt nhân) và nhóm tác giả

Radiation Research, 199, 556–570 (2023)

ISSN: 0033-7587

(SCIE, IF: 3.4, Q1)
19

RENEB Inter-Laboratory Comparison 2021: The Cytokinesis-Block Micronucleus Assay

Phân tích so sánh giữa các phòng thí nghiệm RENEB 2021: Kỹ thuật phân tích vi nhân

https://doi.org/10.1667/RADE-22-00201.1

A Vral*, Phạm Ngọc Duy, Trần Thanh Mai (Viện Nghiên cứu hạt nhân) và nhóm tác giả

Radiation Research, 199, 571–582 (2023)

ISSN: 0033-7587

(SCIE, IF: 3.4, Q1)

20

First measurement of differential cross sections and photon beam asymmetries for photoproduction of the f0(980) meson decaying into π0π0 at Eγ < 2.4 GeV

Phép đo tiết diện vi phân và sự bất đối xứng chùm photon phân cực trong phân rã của meson f0(980) quang thành π0π0 tại Eγ < 2,4 GeV.

https://doi.org/10.1103/PhysRevC.107.L042201

N. Muramatsu*, Tran Hai Nam (Viện Nghiên cứu hạt nhân) và nhóm tác giả

Physical Review C 107, L042201 (2023)

Print ISSN: 2469-9985

Online ISSN: 2469-9993

(SCIE, IF: 3.1, Q1)

21

Improved thermoluminescence (TL) dating for heterogeneous, multilayered, and overlapped architectures: a case study with the Oc Eo relic in Vietnam

Phương pháp nhiệt phát quang cải tiến trong xác định niên đại của các kiến trúc bất đồng nhất, đa lớp, và chồng chập: thử nghiệm với di tích khảo cổ Óc Eo tại Việt Nam

https://doi.org/10.1016/j.jas.2023.105800

Phan Trong Phuc*, Nguyen Thi Ngoc Hue, Pham Thi Hue, Tran Tuan Anh, Nguyen Khanh Trung Kien, Lo Thai Son, La Ly Nguyen, Tran Dong Xuan, Van-Phuc Dinh, Nguyen Hoang Long, Nguyen Van Tiep, Cao Dong Vu (Viện Nghiên cứu hạt nhân), Le Ngoc Thiem, Ngoc-Quynh Nguyen, Hoang Anh Tuan Kiet, Nguyen Quang Hung*, Luu Anh Tuyen*

Journal of Archaeological Science 155 (2023) 105800

ISSN / eISSN: 2322-4479

(SCIE, IF: 2.8, Q1)

22

Development of plant-based meat analogs using 3D printing: Status and opportunities

Phát triển thịt thay thế có nguồn gốc thực vật sử dụng in 3D:  Hiện trạng và cơ hội

https://doi.org/10.1016/j.tifs.2022.12.010

Yaxin Wen, Chhychhy Chao, Quang Tuan Che (Viện Nghiên cứu hạt nhân), Huyn Woo Kim*, Huyn Jin Park*

Trends in Food Science & Technology, 132, 76-92, 2023

Online ISSN: 1879-3053

Print ISSN: 0924-2244

 

(SCIE, IF: 15.3, Q1)

23

Dosimetric and radiobiological comparison between conventional and hypofractional breast treatment plans using the Halcyon system

So sánh liều và hiệu ứng sinh học phóng xạ giữa kế hoạch điều trị vú thông thường và giảm phân đoạn bằng hệ thống Halcyon

https://doi.org/10.3389/fonc.2023.1259416

Duong Thanh Tai*, Luong Tien Phat, Nguyen Ngoc Anh*, Huynh Van Tran Sang, Tran Minh Loc, Nguyen Xuan Hai (Viện Nghiên cứu hạt nhân), Peter A. Sandwall, David Bradley and James C. L. Chow

Frontiers in Oncology, 26 September 2023 Sec. Breast Cancer Volume 13 – 2023 

ISSN / eISSN: 2234-943X

(SCIE, IF: 4.7, Q2)

24

Assessment of the distribution and ecological risks of heavy metals in coastal sediments in Vietnam’s Mong Cai area

Đánh giá phân bố và rủi ro sinh thái của các kim loại nặng trong trầm tích ven biển khu vực Móng Cái, Việt Nam

https://doi.org/10.1007/s10661-022-10779-1

Bui Thi Thanh Loan*, Dang Hoai Nhon*, Nguyen Dac Ve, Nguyen Thi Mai Luu, Le Nhu Sieu, Nguyen Thi Hue, Bui Van Vuong, Duong Thanh Nghi, Le Van Nam, Pham Tien Dung, Vo Thi Anh, Ha Lan Anh, Nguyen Thi Kim Dung, Nguyen Manh Ha, Nguyen Van Chien, Nguyen Thi Huong Lan (Viện Nghiên cứu hạt nhân)

Environmental Monitoring and Assessment, 195, 164 (2023)

ISSN: 0167-6369

eISSN: 1573-2959

(SCIE, IF: 3.0, Q2)

25

Investigation of prompt γ-ray neutron activation spectrometer at the Dalat research reactor using Geant4 simulation

Nghiên cứu máy quang phổ kích hoạt nơtron tia γ tức thời tại lò phản ứng nghiên cứu Đà Lạt sử dụng mô phỏng Geant4

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0969806X23001299?via%3Dihub

Chau Thanh Tai*, Tran Thien Thanh, Pham Ngoc Son (Viện Nghiên cứu hạt nhân), Chau Van Tao

Radiation Physics and Chemistry 208 (2023)

ISSN: 0969-806X

(SCIE, IF: 2.9, Q2)

26

A study on the impact of pulse shaping parameters on zero-crossing method performance for neutron/gamma discrimination

Nghiên cứu ảnh hưởng của các tham số hình thành xung đến khả năng phân biệt neutron/gamma của phương pháp zero-crossing

https://ieeexplore.ieee.org/document/10274876

P. V. Chuan, L. V. Tung, N. N. Hai, T. H. Duy, N. T. Phuc, M. X. Phong, N. X. Hai (Viện Nghiên cứu hạt nhân), N. N. Anh*

IEEE Transactions on Nuclear Science

ISSN: 0018-9499

eISSN: 1558-1578

(SCIE, IF: 1.8, Q2)

27

Study of proton and deuteron pickup reactions (d,3He), (d,4He) with 8He and 10Be radioactive beams at ACCULINNA-2 fragment separator

Nghiên cứu phản ứng thu proton và deuteron (d,3He), (d,4He) với chùm tia phóng xạ 8He và 10Be tại máy tách mảnh ACCULINNA-2

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0168583X23002471

E.Yu. Nikolskii*, I.A. Muzalevskii, S.A. Krupko, A.A. Bezbakh, V. Chudoba, S.G. Belogurov, D. Biare, A.S. Fomichev, E.M. Gazeeva, A.V. Gorshkov, L.V. Grigorenko, G. Kaminski, M. Khirk, O. Kiselev, D.A. Kostyleva, M.Yu. Kozlov, B. Mauyey, I. Mukha, Yu.L. Parfenova, A.M. Quynh (Viện Nghiên cứu hạt nhân), V.N. Schetinin, A. Serikov, S.I. Sidorchuk, P.G. Sharov, R.S. Slepnev, S.V. Stepantsov, A. Wolski, M.V. Zhukov

Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms

Volume 541, August 2023, Pages 121-125

Online ISSN: 1872-9584

Print ISSN: 0168-583X

(SCIE, IF: 1.3, Q2)

28

Factors affecting shoot induction from callus explants in tacca leontopetaloides (L.) kuntze

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành chồi từ mẫu mô sẹo ở tacca leontopetaloides (L.) kuntze

https://www.jsju.org/index.php/journal/article/view/1716/1706

Trinh Ngoc Ai, Hoang Lam Nguyen, Khac Nhu Nghi, Tran Thi Kim Nhu, Nguyen Thi Nguyet Mai, Mai Thuy Vy, Vo Truong Thuc, Minh Hiep Nguyen, Van Thuc Le, Thanh Van Pham Thi (Viện Nghiên cứu hạt nhân), Anh Phu Nam Bui*

Journal of Southwest Jiaotong University

Vol. 58, No. 4. Aug. 2023

ISSN: 02582724

(SCOPUS, IF: 0.7, Q2)

29

Development of a PC program for the k0-based epithermal neutron activation analysis

Phát triển chương trình tính toán với phương pháp k0 trong phân tích kích hoạt neutron trên nhiệt

https://link.springer.com/article/10.1007/s10967-022-08745-9

Ho Manh Dung*, Trần Quang Thiện (Viện Nghiên cứu hạt nhân), Ho Van Doanh, Truong Truong Son, Phonesavanh Lathdavong

Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry 332, 3469–3474 (2023)

ISSN: 0236-5731

(SCIE, IF:1.6, Q3)

30

Extraction of 99Mo hot atoms made by a neutron capture method from α‑MoO3 to water

Chiết nguyên tử 99Mo trong nước từ  bia chiếu xạ neutron α‑MoO3

https://link.springer.com/article/10.1007/s10967-023-09125-7

N. M. Quach*, M. C. Ngo , Y. Yang, T. B. Nguyen (Viện Nghiên cứu hạt nhân), V. T. Nguyen, Y. Fujita, T. M. D. Do, T. Nakayama, T. Suzuki & H. Suematsu

Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry (2023) 332:4057–4064

(SCIE, IF: 1.6, Q3)

31

Distribution and characteristics of 137Cs in surface soil in the middle of Laos

Phân bố và các đặc trưng của 137Cs trong đất bề mặt tại khu vực Trung Lào

https://link.springer.com/article/10.1007/s10967-023-09051-8

The‑Nghia Nguyen, Van‑Loat Bui, Van‑Hao Duong, Somsavath Leuangtakoun, Huu‑Duc Hoang,

Duc‑Thang Duong, Ngoc‑Thiem Le, Dinh Khai Nguyen, Dinh‑Khoa Tran (Viện Nghiên cứu hạt nhân),  Hoai‑Nam Tran*

Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 332, 3661–3673 (2023)

ISSN: 0236-5731

eISSN: 1588-2780

(SCIE, IF: 1.6, Q3)

32

The adsorption kinetic and isotherm studies of metal ions (Co2+, Sr2+, Cs+) on Fe3O4 nanoparticle of radioactive importance.

Nghiên cứu động học và đẳng nhiệt hấp phụ của các ion kim loại (Co2+, Sr2+, Cs+) trên hạt nano Fe3O4

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221171562300334X

Do Quoc Hung*, Luu Xuan Dinh, Nguyen Van Tung, Le Thi Mai Huong, Nguyen Thi Lien, Pham Thanh Minh (Viện Nghiên cứu hạt nhân), Thu-Huong Le

Results in Chemistry 6 (2023) 101095

(SCOPUS (ESCI), IF: 2.3, Q3)

33

Detector Array for the 7H Nucleus Multi-Neutron Decay Study

Đầu dò mảng cho nghiên cứu phân rã đa nơtron của các hạt nhân

https://link.springer.com/article/10.1134/S154747712304009X

A. A. Bezbakh, S. G. Belogurov, V. Chudoba, A. S. Fomichev, A. V. Gorshkov, L. V. Grigorenko, G. Kaminski, M. S. Khirk, A. G. Knyazev, S. A. Krupko, B. Mauyey, I. A. Muzalevskii, E. Yu. Nikolskii, A. M. Quynh (Viện Nghiên cứu hạt nhân), P. G. Sharov, R. S. Slepnev*, S. V. Stepantsov, G. M. Ter-Akopian & R. Wolski

Physics of Particles and Nuclei Letters, 20, 629–636 (2023)

ISSN: 1547-4771

eISSN: 1531-8567

(SCOPUS (ESCI), IF: 0.5, Q3)

 

Bằng sáng chế

STT

Tên sáng chế

Tên tác giả

S sáng chế và thời gian công nhận

Xuất xứ

công trình

1

Phương pháp sản xuất đồng vị phóng xạ Mo-99

Suematsu Hisayuki, Nakayama Tadachika, Seki Misaki, Suzuki Tatsuya, Minaguchi Makoto, Dương Văn Đông (Viện Nghiên cứu hạt nhân)

Số Bằng sáng chế: 7187750

Ngày công nhận: 05/12/2022

 

Nghiên cứu tự túc

2

Phương pháp tổng hợp vật liệu hấp phụ có từ tính

Le Van Thuan (VN), Pham Thanh Minh (Viện Nghiên cứu hạt nhân), Lebedeva Olga Evgenevna (RU)

Số Bằng sáng chế: 37296

Ngày công nhận: 18/9/2023

 

Nghiên cứu tự túc

 
Lượt xem: 78

Đa phương tiện

Xem thêm

Liên kết website

Khách online: 3

Lượt truy cập: 1095944