Thứ hai, 14/06/2021 10:44 GMT+7

Danh mục các công trình công bố quốc tế năm 2021 Viện Nghiên cứu hạt nhân

 

STT

Tên công trình

Tên tác giả

Tên tạp chí, số xuất bản

1

Interim storage of the Dalat Nuclear Research reactor: Radiation safety analysis 

Lưu giữ tạm thời của Lò Phản ứng nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt: Phân tích an toàn bức xạ

https://www.hindawi.com/journals/stni/2020/7327045/

Nguyễn Kiên Cường, Lê Vĩnh Vinh, Huỳnh Tôn Nghiêm, Lương Bá Viên, Nguyễn Nhị Điền* (Viện Nghiên cứu hạt nhân) and Hoai-Nam Tran*

Science and Technology of Nuclear Installations, (Vol: 2020, ID: 7327045), 6 pages, (2020).

 (ISI, IF: 0.500, Q2)

2

Role of exact treatment of thermal pairing in radiative strength functions of 161–163Dy nuclei

Vai trò của xử lý chính xác sự kết cặp nhiệt trong hàm lực bức xạ của các hạt nhân 161–163Dy

https://journals.aps.org/prc/abstract/10.1103/PhysRevC.102.061302

L. Tan Phuc, N. Quang Hung N. Dinh Dang, L. T. Quynh Huong, Nguyễn Ngọc Anh (Viện Nghiên cứu hạt nhân), N. Ngoc Duy, L. Ngoc Uyen and N. Nhu Le

Physical Review C, 102, 061302(R), (2021).  

(ISI, IF: 5.419, Q1)

3

Level scheme of 164Dy obtained from 163Dy(nth, 2γ) experiment

Sơ đồ mức của 164Dy thu được từ thí nghiệm 163Dy(nth, 2γ)

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0375947421000014

Nguyen Kim Uyen, Kyung Yuk Chae, Nguyen Ngoc Duy, Soo Mi Cha, Minsik Kwag, Kim Du hyun Le Tan Phuc*, Nguyen Quang Hung, Pham Dinh Khang, Nguyễn Xuân Hải (Viện Nghiên cứu hạt nhân), Ho Huu Thang, Nguyễn Ngọc Anh* (Viện Nghiên cứu hạt nhân)

Nuclear Physics A, 1007(3):122136, (2021).

(ISI, IF: 2.537, Q2)

4

Steady-state thermal-hydraulic analysis of the LEU-fueled Dalat Nuclear Research Reactor 

Phân tích thủy-nhiệt ở trạng thái ổn định của Lò phản ứng nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt chạy bằng nhiên liệu LEU

https://www.hindawi.com/journals/stni/2021/6673162/

Nguyễn Kiên Cường*, Lê Vĩnh Vinh, Huỳnh Tôn Nghiêm, Lương Bá Viên và Nguyễn Nhị Điền* (Viện Nghiên cứu hạt nhân)

Science and Technology of Nuclear Installations, Vol 2021, ID 6673162

 (ISI, IF: 0.500, Q2)

5

A Composite Method for Improving the Pulse Shape Discrimination Efficiency of a Scintillation Detector Using EJ-301

Một phương pháp kết hợp nâng cao khả năng phân biệt dạng xung cho detector nhấp nháy lỏng EJ-301 

https://ieeexplore.ieee.org/document/9376711

Phan Van Chuan, Nguyễn Xuân Hải*, Nguyễn Ngọc Anh (Viện Nghiên cứu hạt nhân), Pham Dinh Khang, Nguyen Quang Hung, Truong Van Minh & Nguyen Duy Ly

IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, Vol 70, Article Sequence Number: 6005611

  (ISI, IF: 4.472, Q1)

6

Efficacy of nimotuzumab (hR3) conjugated with 131I or 90Y in laryngeal carcinoma xenograft mouse model

Hiệu quả điều trị của kháng thể đơn dòng nimotuzumab (hR3) đánh dấu với đồng vị phóng xạ 131I/90Y trên chuột ghép dị loài mang ung thư biểu mô thanh quản 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09553002.2021.1889703?scroll=top&needAccess=true

Nguyễn Thị Thu* (Viện Nghiên cứu hạt nhân), Anh-Son Ho*, Nguyễn Thị Khánh Giang, Nguyễn Thị Ngọc, Bùi Văn Cường, Nguyễn Thanh Bình, Đặng Hồ Hồng Quang, Nguyễn Đăng Khoa, Nguyễn Thanh Nhàn (Viện Nghiên cứu hạt nhân) & Linh-Toan Nguyen

International Journal of Radiation Biology, (Volume 97, 2021 issue 5, pp: 704-713)

(ISI, IF: 2.198, Q2)

7

Re-investigation of heat capacity and paring phase transition in hot 93−98 Mo nuclei

Tái nghiên cứu “heat capacity” và chuyển pha kết cặp trong hạt nhân nóng Mo 

https://link.springer.com/article/10.1140%2Fepja%2Fs10050-021-00430-x

Le Thi Quynh Huong*, Tran Dong Xuan, Nguyễn Ngọc Anh (Viện Nghiên cứu hạt nhân), Nguyen Quang Hung*

The European Physical Journal A, (2021) 57:109

(ISI, IF: 4.624, Q1)

8

Resonant states in 7H: Experimental studies of the 2H(8He,3He) reaction

Các trạng thái cộng hưởng của hạt nhân 7H: Các nghiên cứu thực nghiệm về phản ứng 2H(8He,3He)

https://journals.aps.org/prc/abstract/10.1103/PhysRevC.103.044313

I. A. Muzalevskii*, …, Mai Quỳnh Anh (Viện Nghiên cứu hạt nhân) tham gia cùng các tác giả khác từ Viện JINR, Dubna

Physical Review C, 103, 044313, (2021).

(ISI, IF: 5.419, Q1)

9

RENEB Inter-Laboratory Comparison 2017: limits and pitfalls of ILCs

Phân tích so sánh giữa các phòng thí nghiệm RENEB năm 2017: những hạn chế và khó khăn ngoài dự tính của các ILC (InterLaboratory Comparison)

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09553002.2021.1928782

Eric Gregoire1*, Joan Francesc Barquinero2*, Gaetan Gruel1*, Mohamedamine Benadjaoud1*, …, Phạm Ngọc Duy (Viện Nghiên cứu hạt nhân) tham gia cùng các tác giả khác

International Journal of Radiation Biology, (Volume 97, Issue 6, 2021)

(ISI, IF: 2.198, Q2)

10

Assessment of Salinity Tolerance of 4 Chili Pepper Genotypes in Vietnam

Đánh giá khả năng chịu mặn của 4 giống ớt ở Việt Nam 

http://jsju.org/index.php/journal/article/view/836

Trinh Ngoc Aia,*, Thi Ngoc Bich Trana, Nguyen Hoang Lama, Nguyễn Minh Hiệpb (Viện Nghiên cứu hạt nhân), Chi Hieu Phana

Journal of Southwest Jiaotong University (Vol. 56, No.2, April 2021, pp: 94-110)

(SCOPUS, IF: 0.645, Q2)

11

Investigation of the effects of chemotherapy on trace element contents in the nails in patients with colorectal cancer

Khảo sát ảnh hưởng của hóa trị liệu đối với hàm lượng nguyên tố vi lượng trong móng tay ở bệnh nhân ung thư đại trực tràng

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10967-021-07734-8

Phuong Truc Huynh*, Binh Thanh Dinh, Linh Thi Truc Nguyen, Loan Thi Hong Truong, Hanh Van Nguyen, Dung Manh Ho, Dong Van Nguyen & Trần Tuấn Anh (Viện Nghiên cứu hạt nhân)

Journal of Radioanalytical and Nuclear  Chemistry, Issue 3, pp: 1173–1180 (2021)

(ISI, IF: 1.323, Q3)

12

Proton entropy excess and possible signature of pairing reentrance in hot nuclei

Số dôi entropy của proton và dấu hiệu có thể về sự tái xuất hiện của kết cặp trong các hạt nhân nóng

https://bit.ly/3zyKQYK

Balaram Deya, Srijit Bhattacharyab, Deepak Panditc,d, N. Dinh Dange, Nguyễn Ngọc Anhf (Viện Nghiên cứu hạt nhân), L. Tan Phucg,h, N. Quang Hungg,h,*

 

Physics Letters B, 819,  136445, (2021).

(ISI, IF: 8.615, Q1)

13

Determination of some elements in the nails in patients with colon cancer using total reflection X-ray fluorescence

Xác định nguyên tố trong móng tay bệnh nhân ung thư đại trực tràng bằng phương pháp huỳnh quang tia X phản xạ toàn phần

https://bit.ly/3zWqc4F

Huynh Truc Phuonga,*, Nguyen An Sonb, Nguyen Thi Nguyet Hab, Nguyen Thi Minh Sangb, Nguyen Thi Truc Linhc, Dinh Thanh Binhd, Truong Thi Hong Loana,c, Ho Manh Dunge, Trần Tuấn Anhf (Viện Nghiên cứu hạt nhân), Nguyen Van Dongg

Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy, 182, 106234, (2021)

(ISI, IF: 3.635, Q2)

14

Flexible and low-cost FPGA-based multichannel analyzer for handheld measurement devices

Khối phân tích biên độ đa kênh chi phí thấp sử dụng FPGA cho các thiết bị đo cầm tay

https://bit.ly/3GQg9BL

Cao Van Hiepa, Dinh Tien Hunga, Nguyen Thi Thoaa, Nguyen Khanh Hunga, Pham Dinh Khangb, Nguyễn Xuân Hảic, Nguyễn Ngọc Anhc (Viện Nghiên cứu hạt nhân), Tien-Anh Nguyend

Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, 1018, 165808, (2021)

(ISI, IF: 1.819, Q1)

15

HTDMA-modified bentonite clay for effective removal of Pb(II) from aqueous solution

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0045653521022384

Van-Phuc Dinh*, Phuong-Tung Nguyen*, Minh-Chien Tran, Anh-Tuyen Luu, N. Quang Hung, Thi-Thuy Luu, H.A. Tuan Kiet, Xuan-Truong Mai, Thi-Bich Luong, Thi-Lieu Nguyen, Hien T.T. Ho, Duy-Khoi Nguyen, Duy-Khanh Pham, Anh-Quan Hoang, Lê Văn Toàn (Viện Nghiên cứu hạt nhân), Thi-Chuong Nguyen

Chemosphere, 286 (3), 131766

(ISI, IF: 7.043, Q1)

16

Normalizing the enhanced generalized superfluid model of nuclear level density

https://link.springer.com/article/10.1140/epja/s10050-021-00615-4

Vu Duc Cong*, Tran Dong Xuan, Nguyễn Xuân Hải (Viện Nghiên cứu hạt nhân), Pham Dinh Khang, Le Hong Khiem, Nguyen Quang Hung*, Nguyễn Ngọc Anh* (Viện Nghiên cứu hạt nhân)

The European Physical Journal A, (2021) 57:304

(ISI, IF: 4.624, Q1)

17

Stable dispersion of graphene oxide–copolymer nanocomposite for enhanced oil recovery application in high-temperature offshore reservoirs

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0927775721012127

Thi-Lieu Nguyen*, Anh-Quan Hoang,  Phuong-Tung Nguyen, Anh-Tuyen Luu, Duy-Khanh Pham,  Van Phuc Dinh, Quang-Hung Nguyen,  Lê Văn Toàn (Viện Nghiên cứu hạt nhân), Hai Nguyen Tran, Thi-Bich Luong (2021)

Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 663(2), 127343

(ISI, IF: 4.499, Q2)

18

Development of a PARCS/Serpent model for neutronics analysis of the Dalat nuclear research reactor

https://link.springer.com/article/10.1007/s41365-021-00855-5

Viet Phu Tran, Nguyễn Kiên Cường* (Viện Nghiên cứu hạt nhân), Donny Hartanto, Hoai-Nam Tran, Vinh Thanh Tran, Van-Khanh Hoang, Pham Nhu Viet Ha*

Nuclear Science and Technology (2021) 32:15

(ISI, IF: 2.086, Q2)
19

Difluoroboron Curcumin Complex: A study on determination of acidity constants and quantitative analysis of arsenic

https://bit.ly/3yUQrss

Nguyen Quoc Thang, Tran Nguyen Minh An*, Le Thi Thanh Tran, Đỗ Tâm Nhân (Viện Nghiên cứu hạt nhân), Mai Ngoc Tan, and Le Van Tan*

Indonesian Journal of Chemistry. Volume 21 (5), Pp 1271-1280. (2021)

((ISI, IF: 1.287, Q3)

20

Liposomal silibinin as a potential radioprotector for human lymphocytes in treating non-small-cell lung cancer

 

Nguyễn Minh Hiệp*, Phạm Ngọc Duy*, Chế Quang Tuấn (Viện Nghiên cứu hạt nhân), Thi-Huynh-Nga Nguyen, Ngoc-Bich-Dao Vu, Thi-Ngoc-Mai Tran, Thanh-Kieu Trinh, Ngoc-Ai Trinh, Phạm Bảo Ngọc (Viện Nghiên cứu hạt nhân), Van-Dong Le

International Journal of Radiation Research

(ISI, IF: 0.788, Q4)

21

Antifungal activity of essential oil-encapsulated lipid nanoemulsions formulations against leaf spot disease on tomato caused by Alternaria alternata

Hiệu quả kháng nấm Alternaria alternata gây bệnh đốm lá trên cây cà chua của hệ nhũ nano tinh dầu thực vật

Nguyễn Minh Hiệp*†, Trần Thị Ngọc Mai, Vũ Ngọc Bích Đào (Viện Nghiên cứu hạt nhân)

Archives of Phytopathology and Plant Protection

(SCOPUS, IF: 0.735, Q3)

22

Automated Cytogenetic Biodosimetry at Population-Scale

Đo liều sinh học bằng phân tích di truyền tế bào tự động ở quy mô dân số

https://doi.org/10.3390/radiation1020008

Peter K. Rogan*, Eliseos J. Mucaki, Ben C. Shirley, Yanxin Li, Ruth C. Wilkins, Farrah Norton, Olga Sevriukova, Phạm Ngọc Duy (Viện Nghiên cứu hạt nhân), Ed Waller and Joan H. M. Knoll Radiation 2021, 1, 79–94.
23

Investigation of sorption mechanism of methylene blue, congo red and tannic acid from aqueous solutions onto magnetic composite sorbent obtained from alkaline pretreated spent coffee grounds

Nghiên cứu cơ chế hấp phụ xanh metylen, congo đỏ và axit tannic từ dung dịch nước trên vật liệu hấp thụ composite từ tính thu được từ bã cà phê biến tính kiềm

https://doi.org/10.1051/bioconf/20213002008

Phạm Thành Minh* (Viện Nghiên cứu hạt nhân), and Le Van Thuan BIO Web of Conferences 30, 02008 (2021), 
24 Preparation of chitosan-based hydrogel incorporating silver nanoparticles using gamma irradiation method for textile wastewater treatment Nguyễn Minh Hiệp, Phạm Bảo Ngọc (Viện Nghiên cứu hạt nhân) The 31st Korean Chitin Chitosan Society Regular Meeting (November, 2021)

 

Lượt xem: 5867

Đa phương tiện

Xem thêm

Liên kết website

Khách online: 15

Lượt truy cập: 1173593