Thứ tư, 04/03/2020 05:15 GMT+7

Danh mục các công trình công bố quốc tế năm 2019 Viện Nghiên cứu hạt nhân

 

STT

Tên công trình

Tên tác giả

Tên tạp chí, số xuất bản

1

A simple strategy to enhance the in vivo wound-healing activityof curcumin in the form of self-assembled nanoparticle complexof curcumin and oligochitosan

Phương pháp đơn giản để làm tăng hoạt tính làm lành vết thương ở điều kiện in vivo cho curcumin bằng phức hợp nano tự hình thành giữa curcumin và oligochitosan.

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0928493118316898

Nguyễn Minh Hiệp^ (Viện Nghiên cứu hạt nhân), Suen Ern Lee^, Trần Thế Thiện, Bùi Chí Bảo, Nguyễn Thị Huỳnh Nga, Vũ Ngọc Bích Đào, Trần Thị Thủy, Nguyễn Trọng Hoành Phong, Nguyễn Thị Thu (Viện Nghiên cứu hạt nhân), Kunn Hadinoto*.

^ Đồng tác giả đầu

Materials Science & Engineering C,98, pp 54-64, (2019)

(ISI, IF: 5.080/Q1)

2

Level scheme of 153Sm obtained from the 152Sm(nth, γ) reaction using a γ−γ coincidence spectrometer

Sơ đồ mức của hạt nhân 153Sm thu được từ phản ứng 152Sm(nth, γ) sử dụng hệ phổ kế trùng phùng γ- γ.

https://journals.aps.org/prc/abstract/10.1103/PhysRevC.100.024324?

fbclid=IwAR0xivXrS23sUZ2ekKd8HN1DxJRTX2PeS25ccGEa

Vad0qYiDLKfJHFbX-Dc

Nguyễn Ngọc Anh* (Viện Nghiên cứu hạt nhân), Nguyễn Quang Hưng, Nguyễn Xuân Hải (Viện Nghiên cứu hạt nhân), Phạm Đình Khang, A. M. Sukhovoj, L. V. Mitsyna, Hồ Hữu Thắng (Viện Nghiên cứu hạt nhân), và Lê Hồng Khiêm

Physical Review C 100 (No.2, 024324), 19 pages (2019)

(ISI, IF: 3.304/Q1)

3

In vivo comparison of wound  healing and scar treatment effect between  curcumin – oligochitosan nanoparticle complex and oligochitosan-coated curcumin-loaded-liposome

So sánh hiệu quả làm lành vết thương và điều trị sẹo ở điều kiện in vivo giữa phức hợp nano curcucmin-oligochitosan và hệ liposome chứa curcumin được bao phủ oligochitosan

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02652048.2019.1612476

Nguyễn Minh Hiệp*, Vũ Ngọc Bích Đào (Viện Nghiên cứu hạt nhân), Thi-Huynh-Nga Nguyen, Hoang-Sinh Le, Lê Hữu Tư, Trần Thị Tâm, Lê Xuân Cường, Lê Văn Toàn, Nguyễn Thị Thu (Viện Nghiên cứu hạt nhân), Chi-Bao Bui and Huyn-Jin Park*

Journal of Microencapsulation, 36(2), pp 156-168 (2019).

(ISI, IF: 1.793/Q2)

4

Determination of elemental concentrations in biological and geological samples using PGNAA facility at the Dalat Research Reactor

Xác định hàm lượng  nguyên tố trong các mẫu sinh học và địa chất sử dụng thiết bị PGNAA tại Lò phản ứng nghiên cứu Đà Lạt.

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10967-018-06409-1

Nguyễn Cảnh Hải, Nguyễn Nhị Điền (Viện Nghiên cứu hạt nhân), Vương Hữu Tấn, Trần Tuấn Anh, Phạm Ngọc Sơn, Hồ Hữu Thắng (Viện Nghiên cứu hạt nhân)

Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 319(3), pp 1165-1171, (2019).

(ISI, IF: 1.181/Q2)

5

In vitro polyploid induction of Paphiopedilum villosum using colchicine

Nghiên cứu gây đa bội cây lan Hồ Điệp Paphiopedilum villosum bằng xử lý colchicine in vitro

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304423819302456?

via%3Dihub#!

Nguyễn Phúc Huy, Đỗ Thị Thùy Tâm, Vũ Quốc Luân, Hoàng Thanh Tùng, Vũ Thị Hiền, Hà Thị Mỹ Ngân, Phạm Ngọc Duy (Viện Nghiên cứu hạt nhân), Dương Tấn Nhựt*

Scientia Horticulturae, 252, pp 283-290, (2019).

(ISI, IF: 1.760/Q1)

6

Criticality and rod worth analysis of the DNRR research reactor using the SRAC and MCNP5 codes

Phân tích tới hạn và độ hiệu dụng thanh điều khiển tự động của Lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt bằng chương trình SRAC và MCNP5.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0029549318309877

Quang Bình Đỗ, Giang T.T. Phan, Nguyễn Kiên Cường (Viện Nghiên cứu hạt nhân), Quang Huy Ngô, Hoài-Nam Trần*

Nuclear Engineering and Design, 343, pp 197-209, (2019).

(ISI, IF: 1.190/Q1)

7

Radiation induced modified CMC-based hydrogel with enhanced reusability for heavy metal ions adsorption

Cải thiện hydrogel có nguồn gốc từ CMC bằng bức xạ để nâng cao khả năng tái sử dụng trong hấp phụ ion kim loại nặng.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0032386119307785

Trần Thu Hồng∗ (Viện Nghiên cứu hạt nhân), Hirotaka Okabe, Yoshiki Hidaka, Brian A. Omondia, Kazuhiro Hara

Polymer, 181 (121772), (2019)

(ISI, IF: 3.483/Q1)

8

Preparation of magnetic graphene oxide/chitosan composite beads foreffective removal of heavy metals and dyes from aqueous solutions

Tổng hợp các hạt composite từ oxit graphene từ tính và chitosan nhằm loại bỏ hiệu quả các kim loại nặng và các chất nhuộm có trong nước.

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00986445.2018.1558215?journalCode=gcec20

Lê Thị Thanh Nhi, Lê Văn Thuận, Đào Mỹ Uyên, Nguyễn Quang Vinh, Thi Thu Vu, Nguyễn Minh Hiệp (Viện Nghiên cứu hạt nhân), Trần Đại Lâm và  Lê Hoàng Sinh*

Chemical Engineering Communications, 206(10), pp 1337-1352,  (2019).

(ISI, IF: 1,282/Q2)

9

Sedimentation Rates and Heavy Metal Concentrations in the Tidal Flats of North Vietnam

Tốc độ bồi lắng và nồng độ kim loại nặng trong các nền thủy triều ở miền Bắc Việt Nam

http://www.pjoes.com/Sedimentation-Rates-and-Heavy-Metal-nConcentrations-in-the-Tidal-Flats-nof-North,99107,0,2.html

Nhon Dang Hoai*, Thanh Tran Duc, Huy Dinh Van, Phan Sơn Hải (Viện nghiên cứu hạt nhân), Ha Nguyen Manh, Lan Tran Dinh, Duan Xiaoyong, Ve Nguyen Dac

Polish Journal of Environmental Studies, 28(5), pp 3721-3733, (2019).

 

(ISI, IF: 0.793 (2016)/Q2)

10

Measurement of Neutron Flux and Gamma Dose Rate Distribution Inside a Water Phantom for Boron Neutron Capture Therapy (BNCT) Study at Dalat Research Reactor

Đo đạc thông lượng neutron và phân bố liều Gamma bên trong mô hìnhthí nghiệm nước trong nghiên cứu liệu pháp BNCT tại Lò phản ứng nghiên cứu Đà Lạt

http://www.ukm.my/jsm/english_journals/vol48num1_2019/contents

Vol48num1_2019.html

Trịnh Thị Tú Anh*, Phạm Đăng Quyết, Mai Nguyễn Trọng Nhân & Phạm Ngọc Sơn (Viện Nghiên cứu hạt nhân)

SAINS Malaysiana, 48(1), pp 191-197, (2019).

(ISI, IF: 0.565/Q2)

11

Capabilities of the arados-wg03 regional network for large-scaleradiological and nuclear emergency situations in AISA

Những khả năng của mạng lưới khu vực ARADOS-WG03 trong đáp ứng với các tình huống bức xạ và hạt nhân khẩn cấp trên quy mô lớn ở Châu Á

https://academic.oup.com/rpd/advance-article-abstract/doi/10.1093/rpd/ncy279/5254240?redirectedFrom=fulltext

S. Jang*, Y. Suto, J. Liu, Q. Liu, Y. Zuo, Phạm Ngọc Duy (Viện Nghiên cứu hạt nhân),T. Miura, Y.Abe, K. Hamasaki, K. Suzuki, and S. Kodama

Radiation Protection Dosimetry, pp. 1–4

(ISI, IF: 0.822/Q2)

12

Neutron activation analysis of carbonate reference materials: coral (JCp‑1) and giant clam (JCt‑1)

Phân tích kích hoạt neutron các vật liệu tham khảo carbonate: san hô (JCp 1) và ngao khổng lồ (JCt 1)

https://link.springer.com/article/10.1007/s10967-019-06885-z

Shun Sekimoto, Yuta Homura, Hồ Văn Doanh (Viện nghiên cứu hạt nhân), Makoto Inagaki, Naoki Shirai, Tsutomu Ohtsuki

Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 322(3), pp 1579-1583, (2019).

(ISI, IF: 1.181/Q2)

13

Status of the new fragment separator ACCULINNA-2 and first experiments

Tình trạng của bộ tách phân mảnh Acculinna-2 và những thí nghiệm đầu tiên

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168583X1930165X?fbclid=IwAR0s_t_A-Yid_Xsr6AcqhtbKiz0A_VeQBaYqQxjq3RKzPXUBcOtGqj0IOnc

G. Kaminski, B. Zalewski, S.G. Belogurov, A.A. Bezbakh, D. Biare, V. Chudoba, A.S. Fomichev,E.M. Gazeeva, M.S. Golovkov, A.V. Gorshkov, L.V. Grigorenko,D.A. Kostyleva, S.A. Krupko, I.A. Muzalevsky, E.Yu. Nikolskii, Yu.L.Parfenova, P. Plucinski, Mai Quynh Anh (Viện Nghiên cứu hạt nhân), A. Serikov, S.I. Sidorchuk, R.S. Slepnev, P.G. Sharov,P. Szymkiewicz, A. Swiercz, S.V. Stepantsov, G.M. Ter-Akopian, R. Wolski

Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms

(online: 02/4/2019)

(ISI, IF: 1.109 (2016)/Q2

14

Removal of Pb(ii) ions from aqueous solution using a novel composite adsorbent of Fe3o4/PVA/spent coffee grounds

Loại bỏ ion Pb (II) từ dung dịch nước sử dụng chất hấp phụ hỗn hợp mới của Fe3O4/PVA/bã cà phê

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01496395.2019.1565770?journalCode=lsst20

Van Thuan Le^, Phạm Thành Minh^ (Viện Nghiên cứu hạt nhân), Van Dat Doan, Olga Evgenyevna Lebedeva & Hoai Thuong Nguyen*

 

^ Đồng tác giả đầu

Separation Science and Technology, 54(18), pp 3070-3081 (2019).

(SCIE (ISI), IF: NONE/Q2)

15

Investigation of sorption of Cu2+, Zn2+ and Cd2+ ions by a composite adsorbent obtained from bentonite-like clay and hydroxyapatite

Nghiên cứu hấp phụ các ion Cu2+, Zn2+ và Cd2+ bằng chất hấp phụ hỗn hợp từ đất sét chứa bentonite và hydroxyapatite

http://myjurnal.my/public/article-view.php?id=133197

A.I. Vezentsev, Dang Minh Thuy*, L.F. Peristaya, V.A. Peristyj, A.T. Alateya, Phạm Thành Minh (Viện Nghiên cứu hạt nhân)

Journal of Engineering Science and Technology, 14 (1), pp 520-530 (2019).

(SCOPUS (ESCI)/Q2)

16

Pre-feasibility Study for Establishing Radioisotope and Radiopharmaceutical Production Facilities in Developing Countries (Review article)

Khảo sát tính khả thi trong việc thành lập các cơ sở sản xuất đồng vị phóng xạ và dược phẩm từ đồng vị phóng xạ ở các nước đang phát triển.

http://www.eurekaselect.com/171080/article

Efrain Araujo Perini*, Mikhail Skopchenko, Trần Thu Hồng (Viện Nghiên cứu hạt nhân), Rahmat Harianto, Alexis Maître, Maidelys Rosa Rodríguez Rodríguez, Nathalia de Oliveira Santos, Yinglei Guo, Xiangyu Qin, Carlos A. Zeituni and Valeriia N. Starovoitova

Current Radiopharmaceuticals, 12(3), pp 187-200 (2019)

(SCOPUS/Q3)

17

Molecular dynamics simulation of the displacement cascade in B2 NiAl

Mô phỏng động lực phân tử của dịch chuyển tầng trong B2 NiAl 

https://lettersonmaterials.com/en/Readers/Article.aspx?aid=15129

N.T. H. Trung, Hoàng Sỹ Minh Phương (Viện Nghiên cứu hạt nhân), M.D. Starostenkov*

Letters on Materials, 9(2), pp 168-172 (2019)

(SCOPUS/Q3)

18

Monte Carlo Simulation of Correction Factors for Neutron Activation Foils

Mô phỏng Monte Carlo các hệ số hiệu chỉnh cho các lá dò kích hoạt neutron

http://dx.doi.org/10.5772/intechopen.76984

Phạm Ngọc Sơn (Viện Nghiên cứu hạt nhân) và Bạch Như Nguyện

IntechOpen publisher

pp 55-67, (2018).

ISBN: 978-1-78985-972-7.

(Int. journal: Open access)

19

Design and Construction of a Digital Multichannel Analyzer for HPGe Detector Using Digital Signal Processing Technique

Thiết kế và xây dựng bộ phân tích đa kênh kỹ thuật số cho đầu dò HPGe bằng kỹ thuật xử lý tín hiệu số

https://www.scirp.org/journal/paperinformation.aspx?paperid=92889

Đặng Hồng Ngọc Quý, Phạm Ngọc Tuấn, Nguyễn Nhị Điền (Viện nghiên cứu hạt nhân)

Journal of Analytical Sciences, Methods and Instrumentation, 9(2), pp 22-29, (2019).

(Int. journal: Open access)

 

Lượt xem: 6215

Đa phương tiện

Xem thêm

Liên kết website

Khách online: 7

Lượt truy cập: 1062765