Thứ sáu, 29/01/2021 18:36 GMT+7

Danh mục các công trình công bố quốc tế năm 2020 Viện Nghiên cứu hạt nhân

 

 

STT

Tên công trình

Tên tác giả

Tên tạp chí, số xuất bản

1

Evidence for the First Excited State of 7

Phát hiện mới về mức kích thích thứ nhất của hạt nhân 7H

https://inspirehep.net/literature/1740470

A.A. Bezbakh, V. Chudoba* ..., Mai Quỳnh Anh (Viện Nghiên cứu hạt nhân) tham gia cùng với các tác giả khác từ Viện JINR, Dubna

Physical Review Letters, 124, 022502. (2020).

2

A fully microscopic model of total level density in sherical nuclei

Một mô hình vi mô mới về mật độ mức toàn phần trong các hạt nhân có dạng hình cầu

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0370269320306614

N. Quang Hung*, N. Dinh Dang, L. Tan Phuc, Nguyễn Ngọc Anh (Viện Nghiên cứu hạt nhân), T. Dong Xuan, and T. V. Nhan Hao

Physics Letters B, 811 (135858). (2020)

(ISI, IF: 4.422, Q1)

3

Cu/Fe3O4@carboxylate-rich carbon composite: One-pot synthesis, characterization, adsorption and photo-Fenton catalytic activities

Hỗn hợp Cu/Fe3O4@carboxylate giàu carbon: Tổng hợp, đặc trưng, hoạt tính hấp phụ và xúc tác quang-Fenton

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0025540820302890

Van Thuan Le, Van Dat Doan, Vy Anh Tran, Hoang Sinh Le, Dai Lam Tran, Phạm Thành Minh (Viện Nghiên cứu hạt nhân)Thi Huong Tran, Hoai Thuong Nguyen* 

Materials Research Bulletin, 129, (2020)

(ISI, IF: 4.147, Q1)

4

Facile fabrication of highly flexible and floatable Cu2O/rGO on Vietnamese traditional paper toward high-performance solar-light-driven photocatalytic degradation of ciprofloxacin antibiotic 

Phương pháp đơn giản chế tạo hệ xúc tác Cu2O/rGO trên nền giấy truyền thống Việt Nam có tính linh hoạt cao và có thể nổi trên nước, hướng tới xúc tác quang hóa hiệu suất cao để phân hủy kháng sinh ciprofloxacin

https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2020/ra/d0ra01854f#!divAbstract

Le Thi Thanh Nhi, Le Van Thuan, Dao My Uyen, Nguyễn Minh Hiệp (Viện Nghiên cứu hạt nhân), Vu Thi Thu, Dinh Quang Khieu và Le Hoang Sinh*

RSC Advances, 10 (28), pp: 16330-16338. (2020)

(ISI, IF: 3.267, Q1)

5

Activity Concentrations of Sr-90 and Cs-137 in Seawater and Sediment in the Gulf of Tonkin, Vietnam

Hoạt độ của Sr-90 và Cs-137 trong nước biển và trầm tích ở Vịnh Bắc Bộ, Việt Nam 

https://www.hindawi.com/journals/jchem/2020/8752606

Nguyễn Trọng Ngọ*, Trần Quang Thiện, Nguyễn Văn Phúc, Lê Như Siêu, Phan Sơn Hải, Lê Xuân Thắng, Vương Thị Thu Hằng, Nguyễn Văn Phú, Nguyễn Đình Tùng, Trần Đình Khoa, Nguyễn Minh Đạo, Phan Quang Trung, Võ Thị Mộng Thắm (Viện Nghiên cứu hạt nhân)Dương Văn Thắng và Lê Ngọc Chung

Journal of Chemistry, ID 8752606, p.8 pages. (2020)

(ISI, IF: 1.556, Q2)

6

Effective biocontrol of nematodes using lipid nanoemulsions co-encapsulating chili oil, cinnamon oil and neem oil.

Kiểm soát một cách hiệu quả tuyến trùng bằng phương pháp sinh học sử dụng hệ nhũ nano lipid chứa tinh dầu ớt, tinh dầu quế và tinh dầu neem. 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09670874.2020.1861361?journalCode=ttpm20

Nguyễn Minh Hiệp*, Vũ Ngọc Bích Đào* (Viện Nghiên cứu hạt nhân), Thi-Huynh-Nga Nguyen, Trần Thị Ngọc Mai (Viện Nghiên cứu hạt nhân), Hoang-Sinh Le, Trần Thị Tâm, Lê Xuân Cường, Lê Văn Toàn, Nguyễn Ngọc Thùy Trang (Viện Nghiên cứu hạt nhân), Ngoc-Ai Trinh

International Journal of Pest Management (Accepted: 01/12/2020)

(ISI, IF: 1.131, Q2)

7

Conceptual Design of a 10MW Multipurpose Research Reactor Using VVR-KN Fuel

Thiết kế khái niệm của lò phản ứng nghiên cứu đa năng 10MW sử dụng nhiên liệu VVR-KN 

https://www.hindawi.com/journals/stni/2020/7972827

Nguyễn Nhị Điền*, Nguyễn Kiên Cường, Huỳnh Tôn Nghiêm, Võ Đoàn Hải Đăng (Viện Nghiên cứu hạt nhân) và Hoai-Nam Tran*

Science and Technology of Nuclear Installations, (Vol: 2020, ID: 7972827), 11 pages.

(ISI, IF: 0.968, Q2)

8

Design of a unique holder for structural modification of ZSM-5 zeolite using a 10 MeV electron beam generated from an industrial UERL-10-15S2 linear accelerator

Thiết kế holder chứa mẫu và hãm năng lượng chuyên dụng cho biến tính cấu trúc của zeolite ZSM-5 bằng chiếu xạ chùm điện tử 10 MeV từ máy gia tốc tuyến tính công nghiệp UERL-10-15S2.

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0969806X20303017?via%3Dihub

Trong Phuc, C.Van Chung, H.A.Tuan Kiet, L.Thai Son, Van-Phuc Dinh, T.Dong Xuan, T.Duy Tap, L.Chi Cuong, N.T. Ngoc Hue, P.Thi Hue, L.Ly Nguyen, Le-Phuc Nguyen, D.Van Hoang, N. Hoang Long, Hồ Hữu Thắng (Viện Nghiên cứu hạt nhân), N.Van Tiep, N.Quang Hung*, L.Anh Tuyen

Radiation Physics and Chemistry, 174 (108948). (2020)

(ISI, IF: 2.447, Q2)

9

Estimating partial body ionizing radiation exposure by automated cytogenetic biodosimetry

Ước định liều chiếu cục bộ đến cơ thể bằng chương trình tự động phân tích đo liều sinh học bằng kỹ thuật di truyền tế bào

http://tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09553002.2020.1820611

Ben C. Shirley, Joan H.M. Knoll, Jayne Moquet, Elizabeth Ainsbury, Phạm Ngọc Duy, (Viện Nghiên cứu hạt nhân), Farrah Norton, Ruth C. Wilkins & Peter K. Rogan*

International Journal of Radiation Biology, 96(11), pp: 1492-1503. (2020)

(ISI, IF: 2.265, Q2)

10

A confident configuration for an Environmental Radiation Monitoring System

Một cấu hình tin cậy cho hệ thống quan trắc bức xạ môi trường 

https://ieeexplore.ieee.org/document/9178991

Dinh Tien Hung*, Cao Van Hiep, Pham Dinh Khang, Nguyễn Xuân Hải (Viện Nghiên cứu hạt nhân), Nguyen Ngoc Anh, Tran Duc Tan, Dinh Kim Chien, Nguyễn Nhị Điền (Viện Nghiên cứu hạt nhânvà Nguyen Tien Anh*

IEEE Transactions on Nuclear Science, Vol. 67, Issue 10, pp. 2224-2230. (2020)

(ISI, IF: 1.794, Q2)

11

Determination of elements due to atmospheric deposition on barbula indica moss at Dalat, Vietnam using NAA and TXRF techniques

Xác định các nguyên tố trong không khí tại Đà Lạt qua chỉ thị trên rêu Barbula bằng kỹ thuật NAA và TXRF

https://www.ukm.my/jsm/english_journals/vol49num11_2020/contents

Vol49num11_2020.html

Nguyễn An Sơn*, Lê Hồng Khiêm, Nguyễn Minh Sang, Đoàn Phan Thảo Tiên, Hồ Hữu Thắng (Viện Nghiên cứu hạt nhân)

Sains Malaysiana , Accepted October 15

(ISI, IF: 0.752, Q2)

12

Acrylic fibers coated with copper hexacyanoferrate to determine 137Cs activity in coastal seawater of Vietnam

Sợi acrylic phủ hexa-cy-ano-fer-rat-đồng để xác định hoạt độ 137Cs trong nước biển ven bờ Việt Nam

https://link.springer.com/article/10.1007/s10967-020-07374-4

Nguyễn Trọng Ngọ*, Lê Xuân Thắng, Nguyễn Văn Phúc, Lê Như Siêu, Phan Quang Trung, Nguyễn Minh Đạo, Nguyễn Thị Hương Lan, Võ Thị Mộng Thắm (Viện Nghiên cứu hạt nhân), Lê Ngọc Chung* 

Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 326, pp.919-924. (2020)

(ISI, IF: 1.218, Q3) 

13

Standardization and application of internal monostandard NAA method using the Dalat research reactor 

Chuẩn hóa và áp dụng phương pháp chuẩn nội trong phân tích kích hoạt neutron tại lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt

https://link.springer.com/article/10.1007/s10967-020-07141-5

Trần Tuấn Anh* (Viện Nghiên cứu hạt nhân), Hồ Mạnh Dũng, Hồ Văn Doanh, Nguyễn Thị Thọ, Trịnh Văn Cường, Nguyễn Duy Quang (Viện Nghiên cứu hạt nhân)

Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 325, pp. 743-750. (2020)

(ISI, IF: 1.218, Q3)

14

Environmental radioactivity and associated radiologycal hazards in surface soil in Ho Chi Minh city, Vietnam

Phóng xạ môi trường và những nguy cơ bức xạ liên quan đến đất bề mặt ở Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

https://link.springer.com/article/10.1007/s10967-020-07466-1#Ack1

Trần Đình Khoa*, Trương Ý, Lê Như Siêu, Nguyễn Văn Phú (Viện Nghiên cứu hạt nhân), Trần Hoài Nam*

Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 326, pp. 1773-1783. (2020)

(ISI, IF: 1.218, Q3)

15

Voltammetric Determination of Rhodamine B Using a ZIF-67/Reduced Graphene Oxide Modified Electrode

Xác định Voltammetric của Rhodamine B bằng cách sử dụng điện cực biến đổi Graphene oxit ZIF-67 / khử 

https://www.hindawi.com/journals/jnm/2020/4679061/

Huynh Truong Ngo, Vo Thang Nguyen, Tran Duc Manh, Tran Thanh Tam Toan, Nguyen Thi Minh Triet,  Nguyễn Thanh Bình (Viện Nghiên cứu hạt nhân), Nguyen Thi Vuong Hoan,Tran Vinh Thien*, and Dinh Quang Khieu*

Journal of Nanomaterials, Article ID 4679061

(ISI, IF: 1.915, Q3)

16

Analysis of trace elements in the fingernails of breast cancer patients using instrumental neutron activation analysis

Phân tích nguyên tố vết trong móng tay bệnh nhân ung thư bằng phương pháp phân tích kích hoạt neutron

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10967-020-07093-w

Huynh Truc Phuong*, ..., Trần Tuấn Anh (Viện Nghiên cứu hạt nhân) tham gia cùng các tác giả khác của trường Đại học KHTN TPHCM.

Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 324, pp. 663-671. (2020)

(ISI, IF: 1.218, Q3)

17

Gamma spectrum stabilization for environmental radiation monitoring stations using NaI(Tl) detector

Hiệu chính ảnh hưởng nhiệt độ cho phổ gamma trong quan trắc môi trường dùng detector NaI(Tl) 

https://academic.oup.com/rpd/advance-article-abstract/doi/10.1093/rpd/ncaa011/5770904?redirectedFrom=fulltext

Dinh Tien Hung, ..., Nguyễn Xuân Hải, Nguyễn Ngọc Anh (Viện Nghiên cứu hạt nhân) tham gia củng các tác giả khác

Radiation Protection Dosimetry, Vol. 189 (1), pp. 48–55. (2020)

(ISI, IF: 0.705, Q3)

18

Modeling and optimization of biosorption of lead (II) ions from aqueous solution onto pine leaves (Pinus kesiya) using response surface methodology

Mô hình và tối ưu hóa sự hấp thụ sinh học của các ion chì (II) từ dung dịch nước lên lá thông (Pinus kesiya) bằng phương pháp phản ứng bề mặt 

https://www.deswater.com/DWT_abstracts/vol_173/173_2020_383.pdf

Phuong-Thao Huynh, Nguyễn Ngọc Tuấn (Viện Nghiên cứu hạt nhân), Ha Nguyen Van, Phuong-Tung Nguyen, Trinh Duy Nguyen, Van-Phuc Dinh*

Desalination and Water Treatment, 173, pp 383-393, (2020).

(ISI, IF: 0.896, Q3) 

19

Facile Synthesis of Fe3O4 Nanoparticles Loaded on Activated Carbon Developed from Lotus Seed Pods for Removal of Ni(II) Ions

Tổng hợp hạt nano Fe3O4 gắn trên Carbon  hoạt tính được phát triển từ vỏ hạt sen để loại bỏ các ion Ni (II)

https://www.scientific.net/JNanoR.61.1

Tran Thi Kieu Ngan, …, Phạm Thành Minh (Viện Nghiên cứu hạt nhân) tham gia cùng các tác giả khác của Đại học Duy Tân

Journal of Nano Research, 61, pp:1-17. (2020)

(ISI, IF: 1.384, Q4)

20

Simulation Design of Thermal Neutron Collimators for Neutron Capture Studies at The Dalat Research Reactor

Mô phỏng thiết kế các mô hình chuẩn trực kênh nơtron nhiệt phục vụ nghiên cứu phản ứng bắt nơtron tại lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt 

https://scialert.net/abstract/?doi=ajsr.2020.214.218

Phạm Đăng Quyết, Phạm Ngọc Sơn, Nguyễn Nhị Điền (Viện Nghiên cứu hạt nhân), Trịnh Tú Anh, Cao Đông Vũ (Viện Nghiên cứu hạt nhân)

Asian journal of scientific research, 13(3), pp: 214-218. (2020)

(SCOPUS, Q4)

21

Study on Preparation of Y-90 Microspheres in Da Lat Nuclear Reactor for Application in Treatment of Primary and Secondary Liver Cancers

Nghiên cứu điều chế vi cầu Y-90 trên lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt để ứng dụng trong điều trị ung thư gan nguyên phát và thứ phát

http://www.orientjchem.org/vol36no4/study-on-preparation-of-y-90-microspheres-in-da-lat-nuclear-reactor-for-application-in-treatment-of-primary-and-secondary-liver-cancers/

Phạm Thành Minh, Dương Văn Đông (Viện Nghiên cứu hạt nhân), Lê Văn Thuận, Trương Minh Trí, Trương Đức Toàn và Cao Đông Vũ (Viện Nghiên cứu hạt nhân)

Oriental Journal of Chemistry, 36(4), pp: 695-702. (2020)

(SCOPUS, Q4 - ESCI)

22

Study of heavy metal content (Cd, Cu, Pb, Zn) in farmyard of Lam Dong province, Vietnam

Nghiên cứu hàm lượng kim loại nặng (Cd, Cu, Pb, Zn) tại trang trại tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam

https://rasayanjournal.co.in/admin/php/upload/2437_pdf.pdf

Trần Quang Hiếu* và Nguyễn Ngọc Tuấn (Viện Nghiên cứu hạt nhân)

Rasayan Journal of Chemistry, 13(3), pp: 1792-1800. (2020)

(SCOPUS, Q4)

23

Antioxidant phlorotannin content from brown algae: Impact of irradiation γ Co-60

Hàm lượng phlorotannin chống oxy hóa từ tảo nâu: Tác động của chiếu xạ γ Co-60 

https://www.seronijihou.com/article/antioxidant-phlorotannin-content-from-brown-algae-impact-of-irradiation-g-co60

Đặng Xuân Cường*, Nguyễn Trọng Hoành Phong (Viện Nghiên cứu hạt nhân) và Nguyễn Thị Mỹ Trang  

International Medical Journal, 25(2), pp: 805-814. (2020)

(SCOPUS, Q4)

24

Study of 10Li low energy spectrum in the 2H(9Li,p) reaction

Nghiên cứu phổ năng lượng thấp của 10Li từ phản ứng 2H(9Li,p) 

https://link.springer.com/article/10.3103%2FS1062873820040048

A.A. Bezbakh, …, Mai Quỳnh Anh (Viện Nghiên cứu hạt nhân) tham gia cùng các tác giả khác từ Viện JINR, Dubna

Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Physics, 84(4), pp: 491–494. (2020)

    (SCOPUS, Q3)       

25

Detection of the low energy recoil 3He in the reaction 2H(8He,3He)7H

Thực nghiệm xác định 3He giật lùi trong vùng năng lượng thấp từ phản ứng 2H(8He,3He)7H

https://link.springer.com/article/10.3103%2FS106287382004019X

Ivan Muzalevskii, …, Mai Quỳnh Anh (Viện Nghiên cứu hạt nhân) tham gia cùng các tác giả khác từ Viện JINR, Dubna

Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Physics, 84(4), pp: 500–504. (2020)

(SCOPUS, Q3)

26

Межатомный потенциал для моделирования радиационных повреждений в сплавах

Thế năng tương tác giữa các nguyên tử trong mô phỏng sự phá hủy do bức xạ ở các hợp kim 

http://www.nsmds.ru/journal/1247.html

Trung N.T.H, Hoàng Sĩ Minh Phương (Viện Nghiên cứu hạt nhân), Popov V.A

 

Tạp chí Fundamental problems in modern material science, 2020, tập 17, số 1, trang 94-104, DOI: 10.25712/ASTU.1811-1416.2020.01.016

27

Межатомный потенциал для моделирования радиационных повреждений в тройных сплавах

Thế năng tương tác giữa các nguyên tử trong mô phỏng sự phá hủy do bức xạ với hợp kim 3 thành phần

http://www.nsmds.ru/journal/1288.html

Trung N.T.H, Hoàng Sĩ Minh Phương (Viện Nghiên cứu hạt nhân), Popov V.A, Starostenkov M.D 

Tạp chí Fundamental problems in modern material science, 2020, tập 17, số 3, trang 373-379, DOI: 10.25712/ASTU.1811-1416.2020.03.015

Lượt xem: 5741

Đa phương tiện

Xem thêm

Liên kết website

Khách online: 6

Lượt truy cập: 1095971