Đào tạo An toàn bức xạ

Viện Nghiên cứu hạt nhân là đơn vị đầu tiên ngoài Cục ATBX&HN được cấp phép đào tạo đầy đủ 14 nội dung an toàn bức xạ cho các nhân viên bức xạ. Đến học tại Viện NCHN, học viên không chỉ được học các nội dung theo chương trình quy định mà còn được thực tập trên các trang thiết bị, dụng cụ đảm bảo an toàn bức xạ trong các phòng thí nghiệm chuyên về an toàn bức xạ với các loại thiết bị và nguồn phóng xạ khác nhau. Học viên sau khi tham dự khóa học sẽ được cấp giấy chứng nhận theo mẫu quy định tại Thông tư 34/2014/TT-BKHCN. Chứng nhận là cơ sở để nhân viên bức xạ nộp hồ sơ xin cấp phép tiến hành công việc bức xạ. Chương trình đào tạo được chia thành 14 nội dung cho phù hợp với từng loại hình công việc.

Lĩnh vực y tế:

 • Đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ trong X-quang chẩn đoán y tế (Nội dung 1);
 • Đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ trong xạ trị (Nội dung 2);
 • Đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ trong y học hạt nhân (Nội dung 3).

Lĩnh vực chiếu xạ và chụp ảnh phóng xạ:

 • Đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ trong chiếu xạ công nghiệp (Nội dung 4);
 • Đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ trong chụp ảnh bức xạ công nghiệp (Nội dung 5).

Lĩnh vực nghiên cứu thăm dò, khai thác và chế biến quặng phóng xạ, chất phóng xạ:

 • Đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ trong thăm dò, khai thác, chế biến quặng phóng xạ (Nội dung 6);
 • Đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ trong sản xuất, chế biến chất phóng xạ (Nội dung 7);
 • Đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ trong địa vật lý phóng xạ (Nội dung 8).

Vận hành, bảo dưỡng thiết bị soi chiếu và phân tích:

 • Đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ trong sử dụng thiết bị điều khiển hạt nhân trong công nghiệp (NCS), thiết bị soi chiếu và thiết bị phân tích sử dụng nguồn bức xạ (Nội dung 9).

Sử dụng các nguồn phóng xạ kín hoặc hở trong các phòng thí nghiệm, hoặc khác các mục đích trên:

 • Đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ trong sử dụng nguồn phóng xạ kín khác (Nội dung 10);
 • Đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ trong sử dụng nguồn phóng xạ hở khác (Nội dung 11).

Nhân viên bức xạ làm việc trong các cơ sở hạt nhân:

 • Đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ trong cơ sở hạt nhân (Nội dung 12).

Phụ trách ứng phó sự cố bức xạ:

 • Đào tạo an toàn bức xạ cho người phụ trách ứng phó sự cố bức xạ (Nội dung 13);

Phụ trách an toàn bức xạ tại cơ sở (dành cho người đã hoặc sắp được bổ nhiệm), nội dung chỉ gồm các kiến thức bổ sung về quản lý an toàn bức xạ tại cơ sở nên người học phải có 1 trong các chứng chỉ thuộc các nội dung từ 1-13 và đang còn hiệu lực.

 • Đào tạo an toàn bức xạ bổ sung cho người phụ trách an toàn (Nội dung 14).

Tệp đính kèm:

- Thông tư 34/2014/TT-BKHCN

- Phụ lục Thông tư 34/2014/TT-BKHCN

Đa phương tiện

Xem thêm

Liên kết website

Khách online: 9

Lượt truy cập: 513589