Đào tạo hỗ trợ ứng dụng Năng lượng nguyên tử

Viện Nghiên cứu hạt nhân hiện đang đào tạo hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử trong phát triển kinh tế xã hội ở một số lĩnh vực sau:

  • Nội dung 1. Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đối với cá nhân thực hiện dịch vụ kiểm xạ;
  • Nội dung 2. Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đối với cá nhân thực hiện dịch vụ tẩy xạ;
  • Nội dung 3. Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đối với cá nhân thực hiện dịch vụ đánh giá hoạt độ phóng xạ;
  • Nội dung 4. Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đối với cá nhân thực hiện dịch vụ lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị bức xạ;
  • Nội dung 5. Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đối với cá nhân thực hiện dịch vụ đo liều chiếu xạ cá nhân;
  • Nội dung 6. Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đối với cá nhân thực hiện dịch vụ kiểm định thiết bị bức xạ;
  • Nội dung 7. Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đối với cá nhân thực hiện dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị ghi đo bức xạ.

Các nội dung khác xuất phát từ thực tiễn sẽ được xem xét xây dựng khi có nhu cầu.

Đa phương tiện

Xem thêm

Liên kết website

Khách online: 5

Lượt truy cập: 513615