Thứ năm, 13/12/2018 21:30 GMT+7

Danh mục nhiệm vụ KHCN cấp Tỉnh giai đoạn 2010 - 2016

 

STT

Tên nhiệm vụ KHCN

Chủ nhiệm

Thời gian thực hiện

Tổng

kinh phí

(triệu đồng)

Ghi chú

1

Nghiên cứu chọn tạo giống bưởi đường lá cam theo hướng triệt tiêu hạt bằng phương pháp xử lý đột biến nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của giống bưởi đặc sản tỉnh Đồng Nai.

ThS. Nguyễn Tiến Thịnh

2007 - 2010

350

 

2

Ứng dụng phương pháp phân tích kích hoạt nơtron và một số phương pháp hóa lý hiện đại đánh giá tình trạng môi trường ở 3 khu công nghiệp Phú Yên và các giải pháp khắc phục phòng ngừa

 

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Tuấn

2009 - 2011

 

 

3

Nghiên cứu đánh giá chất lượng nguồn nước sinh hoạt tại một số vùng trọng điểm dân cư kinh tế 3 huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên và xây dựng các mô hình xử lý, khắc phục

 

TS. Nguyễn Giằng

2010 - 2012

600

 

4

Khảo sát, đánh giá hiện trạng phóng xạ môi trường vùng ven biển tỉnh Quảng Bình

 

TS. Phan Sơn Hải

2010 - 2011

806.130

 

5

Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu phóng xạ môi trường và đề xuất thiết lập hệ thống quan trắc phóng xạ môi trường Tp. Hồ Chí Minh

 

ThS. Trương Ý

2013 - 2015

3295

 

6

Khảo sát, đánh giá hiện trạng phóng xạ môi trường vùng ven biển tỉnh Phú Yên.

 

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Tuấn

2013 - 2015

820

 

7

Nghiên cứu xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân của tỉnh Bình Thuận

ThS. Phạm Hùng Thái

2015 - 2016

1370

 

8

Nghiên cứu xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

 

PGS.TS. Nguyễn Văn Hùng

2015 - 2016

 

 

Lượt xem: 808

Đa phương tiện

Xem thêm

Liên kết website

Khách online: 6

Lượt truy cập: 513634