Thứ năm, 13/12/2018 18:42 GMT+7

Danh mục các nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia giai đoạn 2011 - 2022

STT

Tên nhiệm vụ KHCN

Chủ nhiệm

Thời gian thực hiện

Tổng kinh phí

(triệu đồng)

Ghi chú

 

Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước

 

 

 

 

1

Nghiên cứu điều chế các đồng vị và dược chất phóng xạ có thời gian sống ngắn trên lò phản ứng hạt nhân phục vụ chẩn đoán và điều trị bệnh.

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Tuấn

2011 - 2015

8250

 

2

Nghiên cứu, tính toán các đặc trưng nơtron, thủy nhiệt và phân tích an  toàn lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu do Liên bang Nga đề xuất cho Trung tâm Khoa học và Công nghệ hạt nhân Việt Nam.

PGS.TS. Nguyễn Nhị Điền

2016 - 2019

4050

 

 

Chương trình KC.05

 

 

 

 

1

Nghiên cứu phản ứng hạt nhân gây bởi các chùm nơtron trên lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt.

PGS.TS. Phạm Đình Khang

2013 - 2015

7200

 

2

Nghiên cứu đánh dấu kháng thể đơn dòng NIMOTUZUMAB với I-131, Y-90 để điều trị ung thư đầu cổ.

ThS. Nguyễn Thị Thu

2013 - 2015

6500

 

3

Nghiên cứu phát triển thiết bị và khai thác dòng neutron nhiệt trên kênh ngang số 1 lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt.

TS. Phạm Ngọc Sơn

2017 - 2020

8970

 

4 Nghiên cứu điều chế dược chất vi cầu phóng xạ (Y-90 Microspheres) tại lò phản ứng hạt nhân Đà lạt nhằm ứng dụng điều trị ung thư gan nguyên phát và thứ phát ThS. Dương Văn Đông 2018 – 2020 6285  
5 Đánh giá hiện trạng phông phóng xạ môi trường biển Việt Nam, nghiên cứu khả năng phát tán và ảnh hưởng phóng xạ từ các nhà máy điện hạt nhân đang vận hành gần lãnh thổ Việt Nam TS. Nguyễn Trọng Ngọ 2018 - 2020 7995  

 

Chương trình Nghiên cứu cơ bản

 

 

 

 

1

Nghiên cứu tiết diện nơtron toàn phần và bắt bức xạ sử dụng các dòng nơtron phin lọc trên lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt.

PGS.TS. Vương Hữu Tấn

2013 - 2015

597

 

2

Đánh giá các số liệu hạt nhân k0, Qvà Ecủa các nguyên tố quan tâm trong phân tích kích hoạt neutron theo chuẩn k0.

TS. Hồ Mạnh Dũng

2017 - 2019

729

 

3 Nghiên cứu cấu trúc mức kích thích của các hạt nhân SM-153, Dy-162 và Yb-172 ở trạng thái hợp phần thông qua phản ứng bắt nơtron nhiệt trên lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt TS. Nguyễn Xuân Hải 2018 - 2020 750  
4 Nghiên cứu các thuật toán tách xung nơtron/gamma cho các đầu dò nhấp nháy lỏng EJ-301 TS. Nguyễn Ngọc Anh 2020 - 2022 650  
Lượt xem: 4423

Đa phương tiện

Xem thêm

Liên kết website

Khách online: 6

Lượt truy cập: 621250