Thứ năm, 20/07/2023 17:10 GMT+7

Hội nghị sơ kết công tác Tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023

Ngày 14/7/2023, tại Viện Nghiên cứu hạt nhân, Cụm thi đua số 1 ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Trưởng Phòng Tổ chức - cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lâm Đồng;

Về dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Đới Ngọc Văn, Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Di Linh - đại diện đơn vị Cụm trưởng năm 2023 và đồng chí Nguyễn Kiên Cường, Phó Bí thư Đảng ủy Viện Nghiên cứu hạt nhân - đại diện đơn vị Cụm phó năm 2023.

Toàn cảnh Hội nghị

Với Chủ đề thi đua năm 2023 là: “Cán bộ, công chức ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Lâm Đồng chung sức, đồng lòng thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc và 93 năm Ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930-14/10/2023)”, các đơn vị trong Cụm gồm: Ban Tổ chức Huyện ủy Di Linh (Cụm trưởng), Đảng ủy Viện Nghiên cứu hạt nhân (Cụm phó), Ban Tổ chức Thành ủy Đà Lạt, Ban Tổ chức Huyện ủy Đức Trọng, Ban Tổ chức Huyện ủy Đơn Dương và Ban Tổ chức Huyện ủy Lạc Dương, đã triển khai phong trào thi đua với tinh thần đoàn kết, tích cực trao đổi, học tập, chia sẻ kinh nghiệm, tạo không khí thi đua sôi nổi, phấn khởi và thực sự trở thành động lực của mỗi cơ quan, đơn vị trong Cụm.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, các đơn vị trong Cụm thi đua đã bám sát chương trình, kế hoạch công tác, tổ chức tốt phong trào thi đua phù hợp với tình hình, đặc điểm của đơn vị; thực hiện tốt công tác tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ, cấp ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương về công tác Tổ chức xây dựng Đảng, tổ chức thực hiện Kế hoạch số 33-KH/TU ngày 25/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; hướng dẫn công tác bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2020-2025, 2021-2026 và quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2025-2030, 2026-2031; tham mưu kiện toàn các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp tại các đơn vị, đảm bảo đáp ứng theo quy định. Tiếp tục nghiên cứu, tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận 21-KL/TW, Chỉ thị 05-CT/TW và các quy định về trách nhiệm nêu gương, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi và xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần Nghị quyết 18, 19 khóa XII và công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cũng đã được thực hiện nghiêm túc đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; công tác chính sách, khen thưởng thực hiện kịp thời, đúng quy định. Từ đó, tạo chuyển biến rõ rệt trong nhận thức, hành động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, qua đó góp phần nâng cao năng suất, chất lượng công tác.

Trên cơ sở các kết quả đạt được, các ý kiến phát biểu cũng đã thẳng thắn nhìn nhận, tập trung phân tích, làm rõ những tồn tại hạn chế như: chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng tuy có chuyển biến nhưng chưa đồng đều, sinh hoạt chi bộ ở một số nơi chưa thực sự đổi mới, sinh hoạt chuyên đề chưa gắn chặt với thực tiễn và thiếu tính sáng tạo; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng ở một số nơi còn hạn chế, tính giáo dục, tính chiến đấu trong sinh hoạt chưa được phát huy, nhất là chi bộ nông thôn; việc đăng ký thực hiện mô hình mới, cách làm sáng tạo năm 2023 nội dung của một số cơ quan, đơn vị còn chung chung, chưa có tính đột phá; công tác phát triển đảng viên chưa đạt chỉ tiêu do chậm trong thời gian xác minh lý lịch và kết luận tiêu chuẩn chính trị.

Đoàn công tác tham quan Lò Phản ứng và chụp hình lưu niệm

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Đới Ngọc Văn, đại diện đơn vị Cụm trưởng phát động phong trào trồng cây xanh trong toàn Cụm thi đua theo Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng (chỉ tiêu toàn tỉnh trồng 12,4 triệu cây xanh trong năm 2023). Đồng thời, đồng chí cũng bày tỏ sự tin tưởng với truyền thống và quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng bộ, toàn hệ thống chính trị trong Cụm thi đua, cùng với sự hưởng ứng, đồng tình của toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân, Cụm thi đua sẽ phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023./.

Tác giả bài viết: Lê Văn Thức

Nguồn tin: Viện Nghiên cứu hạt nhân

Lượt xem: 1171

Đa phương tiện

Xem thêm

Liên kết website

Khách online: 6

Lượt truy cập: 1095922