Thứ ba, 17/09/2019 09:05 GMT+7

Giới thiệu chung

LỜI GIỚI THIỆU

Viện Nghiên cứu hạt nhân là một cơ quan nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng kỹ thuật hạt nhân vào các ngành kinh tế - xã hội của đất nước được thành lập theo Quyết định thành lập số 64/CP của Hội đồng Chính phủ cấp ngày 26/4/1976 tại Hà Nội; Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Viện theo Quyết định số 529/QĐ-VNLNT ngày 09/12/2019; Quyết định số 66/QĐ-VNLNT ngày 26/02/2021 và Quyết định số 101/QĐ-VNLNT ngày 15/3/2023 của Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Viện Nghiên cứu hạt nhân của Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam.

Viện Nghiên cứu hạt nhân xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO/IEC 17065:2013 để cung cấp những dịch vụ chứng nhận sản phẩm có chất lượng, đáp ứng các yêu cầu chính đáng đã thỏa thuận với khách hàng theo phương châm:

Chính xác – Khách quan – Trung thực

Bình đẳng và tôn trọng đối với mọi khách hàng

Bảo vệ quyền lợi của khách hàng về bảo mật thông tin

Viện Nghiên cứu hạt nhân đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận đối với nghành nông nghiệp trong lĩnh vực sản phẩm trồng trọt phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11892-1:2017 Thực hành nông nghiệp tốt (VietGAP) Phần 1: Trồng trọt; Số đăng ký: CN 16 – 19 BNN.

Viện Nghiên cứu hạt nhân hoạt động trong lĩnh vực Đánh giá, chứng nhận VietGAP từ những năm 2010. Đến nay, Viện đã cấp và duy trì chứng nhận VietGAP cho hơn 350 Cơ sở trong và ngoài tỉnh Lâm Đồng, với diện tích sản xuất hơn 2.500 ha.

Viện Nghiên cứu hạt nhân có đội ngũ chuyên gia đánh giá được đào tạo cơ bản ở trong và ngoài nước, thực hiện công việc chuyên nghiệp, đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm trong quá trình đánh giá chứng nhận VietGAP, cũng như trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học đạt yêu cầu hoàn thiện và chuẩn hóa để đáp ứng hiệu quả cho từng đối tượng thực tế.

Đội ngũ cán bộ của Viện thường xuyên được đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.

Với sự phấn đấu của toàn thể cán bộ, nhân viên của Viện Nghiên cứu hạt nhân, trong những năm qua đã đạt được những thành tích đáng khích lệ trong việc xây dựng tổ chức chứng nhận có chuyên môn, trách nhiệm và uy tín đối với các cơ quan quản lý và khách hàng.

Địa chỉ: Số 1 – đường Nguyên Tử Lực – phường 8 – TP. Đà Lạt – tỉnh Lâm Đồng

Tel: 0263 3552584           Fax: 0263 3821107

Lượt xem: 1074

Đa phương tiện

Xem thêm

Liên kết website

Khách online: 9

Lượt truy cập: 1173466