Thông tin văn bản số: 21-CT/TW
Số hiệu 21-CT/TW
Ngày ban hành 21/12/2012
Loại văn bản Chỉ thị
Cơ quan ban hành/ Người ký Ban Chấp Hành Trung Ương  Lê Hồng Anh
Trích yếu nội dung
Chỉ thị về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Các văn bản khác

Số ký hiệu Ban hành Nội dung trích yếu Lĩnh vực
60/2021/NĐ-CP 21-06-2021 Nghị định về Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập Tài chính
26/2020/NĐ-CP 28-02-2020 Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước Hành chính tổ chức
30/2020/NĐ-CP 05-03-2020 Nghị định về Công tác văn thư Hành chính tổ chức
19/2019/TT-BKHCN 10-12-2019 Quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành khoa học và công nghệ Kế hoạch và quản lý khoa học
11-QC/TU 04-11-2019 Quy chế Quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại và quản lý cán bộ, đảng viên đi nước ngoài Hợp tác quốc tế
04/2005/TT-BNV 05-01-2005 Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức Hành chính tổ chức
204/2004/NĐ-CP 14-12-2004 Nghị định của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ , công chức, viên chức và lực lượng vũ trang Hành chính tổ chức
55/2015/TTLT-BTC-BKHCN 22-04-2015 Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước Tài chính
04/2019/TT-BKHCN 26-06-2019 Quy định sử dụng hóa chất để thực hiện thí nghiệm, nghiên cứu khoa học Thiết bị vật tư
45/2018/TT-BTC 07-05-2018 Hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp Thiết bị vật tư
63/2018/TT-BTC 30-07-2018 Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước Thiết bị vật tư
70/2018/NĐ-CP 15-05-2018 Quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước Thiết bị vật tư
144/2017/TT-BTC 29-12-2017 Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công Thiết bị vật tư
151/2017/NĐ-CP 26-12-2017 Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công Thiết bị vật tư
15/2017/QH14 21-06-2017 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công Thiết bị vật tư
17/2019/QĐ-TTg 08-04-2019 Quyết định về một số gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu Thiết bị vật tư
950/QĐ-BKHCN 25-04-2016 Về việc ban hành tạm thời biểu mẫu bổ sung phục vụ tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia Kế hoạch và quản lý khoa học
919/QĐ-VNLNT 09-09-2016 Về việc ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp của Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam Kế hoạch và quản lý khoa học
439/QĐ-VNLNT 29-10-2015 Về việc Quy định một số định mức xây dựng, phân bổ dự toán kinh phí trong hoạt động khoa học và công nghệ do Viện NLNTVN quản lý Kế hoạch và quản lý khoa học
121/2014/TTLT-BTC-BKHCN 25-08-2014 Hướng dẫn xây dựng dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của tổ chức khoa học và công nghệ công lập Kế hoạch và quản lý khoa học

Đa phương tiện

Xem thêm

Liên kết website

Khách online: 20

Lượt truy cập: 360817