Thông tin văn bản số: 12/2015/TT-BKHCN
Số hiệu 12/2015/TT-BKHCN
Ngày ban hành 20/07/2015
Loại văn bản Thông tư
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Khoa học và Công nghệ   Thứ trưởng Trần Việt Thanh
Trích yếu nội dung
Quy định về phân tích an toàn đối với nhà máy điện hạt nhân

Các văn bản khác

Số ký hiệu Ban hành Nội dung trích yếu Lĩnh vực
124/2013/NĐ-CP 14-10-2013 Quy định chính sách ưu đãi, hỗ trợ người đi đào tạo trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử Năng lượng nguyên tử
213/2013/NĐ-CP 20-12-2013 Nghị định về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ Năng lượng nguyên tử
30/2017/NĐ-CP 21-03-2017 Quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Năng lượng nguyên tử
112/2015/TTLT-BTC-BKHCN 29-07-2015 Thông tư liên tịch Hướng dẫn cơ chế phối hợp và xử lý trong việc kiểm tra, phát hiện chất phóng xạ tại các cửa khẩu Năng lượng nguyên tử
24/2013/TT-BCT 21-10-2013 Quy định về danh mục, quản lý, sử dụng hồ sơ, tài liệu liên quan đến nhà máy điện hạt nhân Năng lượng nguyên tử
23/2013/TT-BCT 18-10-2013 Quy định nội dung, trình tự lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình nhà máy điện hạt nhân Năng lượng nguyên tử
05/2020/TT-BKHCN 30-10-2020 Quy định về an toàn hạt nhân đối với cơ sở lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu Năng lượng nguyên tử
22/2019/TT-BKHCN 20-12-2019 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị X-quang chụp vú và thiết bị xạ trị áp sát nạp nguồn sau bằng điều khiển từ xa dùng trong y tế Năng lượng nguyên tử
01/2019/TT-BKHCN 30-05-2019 Quy định về bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ Năng lượng nguyên tử
14/2018/TT-BKHCN 15-11-2018 Ban hành 03 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị X-quang dùng trong y tế Năng lượng nguyên tử
13/2018/TT-BKHCN 05-09-2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT ngày 09/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế Năng lượng nguyên tử
15/2017/TT-BKHCN 05-12-2017 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với máy gia tốc tuyến tính dùng trong xạ trị Năng lượng nguyên tử
05/2017/TT-BKHCN 25-05-2017 Quy định ngưng hiệu lực một phần Thông tư số 13/2015/TT-BKHCN ngày 21 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung Thông tư số 23/2010/TT-BKHCN ngày 29 tháng 12 năm 2010 hướng dẫn bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ Năng lượng nguyên tử
10/2016/TT-BKHCN 13-06-2016 Quy định nội dung Báo cáo phân tích an toàn trong hồ sơ đề nghị cấp phép xây dựng nhà máy điện hạt nhân Năng lượng nguyên tử
06/2016/TT-BKHCN 22-04-2016 Quy định về việc cấp Giấy đăng ký và cấp Chứng chỉ hành nghề đối với một số hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử Năng lượng nguyên tử
04/2016/TT-BKHCN 04-04-2016 Quy định về thẩm định báo cáo đánh giá an toàn bức xạ trong hoạt động thăm dò, khai thác quặng phóng xạ Năng lượng nguyên tử
02/2016/TT-BKHCN 25-03-2016 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị chụp cắt lớp vi tính dùng trong y tế Năng lượng nguyên tử
28/2015/TT-BKHCN 30-12-2015 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị chụp X-quang tổng hợp dùng trong y tế Năng lượng nguyên tử
13/2015/TT-BKHCN 21-07-2015 Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 23/2010/TT-BKHCN ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về hướng dẫn bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ Năng lượng nguyên tử
34/2014/TT-BKHCN 27-11-2014 Quy định về đào tạo an toàn bức xạ đối với nhân viên bức xạ, người phụ trách an toàn và hoạt động dịch vụ đào tạo an toàn bức xạ Năng lượng nguyên tử

Đa phương tiện

Xem thêm

Liên kết website

Khách online: 12

Lượt truy cập: 549714