Thứ sáu, 07/05/2021 00:54 GMT+7

Thông báo về việc Tiếp tục triển khai Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng lần thứ 10 (2020-2021)

Theo Công văn số 36/BTC ngày 16/3/2020 và Công văn số 35/BTC ngày 26/4/2021 của BTC Hội thi sáng tạo kỹ thuật - UBND tỉnh Lâm Đồng về việc triển khai và tiếp tục triển khai Hội thi Sáng tạo kỹ thuật lần thứ 10 (2020-2021); Phòng KH-HTQT thông báo đến Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc và các cán bộ khoa học như sau:

Lĩnh vực, hồ sơ dự thi được hướng dẫn chi tiết trong Thể lệ và Kế hoạch tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tại Kế hoạch số 5956/KH-UBND ngày 16/9/2019 (Vui lòng tải file Phụ lục).

Thời gian nộp phiếu đăng ký dự thi trước ngày 26/5/2021 (thứ 4) để Ban Lãnh đạo Viện xem xét và Phòng KH-HTQT kịp tổng hợp gửi cho BTC Hội thi sáng tạo kỹ thuật.

Trân trọng thông báo.

Lượt xem: 104

Đa phương tiện

Xem thêm

Liên kết website

Khách online: 2

Lượt truy cập: 320773