Thứ ba, 25/05/2021 00:28 GMT+7

Thông báo về việc tham khảo các tạp chí về khoa học trong tháng 5/2021

Trong tháng 5, Thư viện nhận được 04 cuốn tạp chí sau:

  1. Vietnam Journal of Chemistry volume 59, number 1, Ferbuary 2021. Link:  https://onlinelibrary.wiley.com/toc/25728288/2021/59/1
  2. Vietnam Journal of Chemistry volume 59, number 2, Ferbuary 2021. Link: https://onlinelibrary.wiley.com/toc/25728288/2021/59/2
  3. Academia Journal of Biology volume 43, number 1, March 2021. Link: https://vjs.ac.vn/index.php/vjbio/issue/view/1217
  4. Vietnam Journal of Science and Technology volume 59, number 1, Ferbuary .2021. Link: https://vjs.ac.vn/index.php/jst/issue/view/1212

Để thuận tiện cho độc giả tham khảo và nghiên cứu, Thư viện sẽ gửi mục lục về các bài trong tạp chí và đường link của tạp chí lên website của Viện.

 Nếu độc giả có nhu cầu tham khảo trực tiếp bản cứng của tạp chí đến phòng khách nhà HC của Viện hoặc Thư viện Trung tâm Đào tạo.

Trân trọng cảm ơn ./.

Tải file Mục lục

Lượt xem: 93

Đa phương tiện

Xem thêm

Liên kết website

Khách online: 13

Lượt truy cập: 320766