Thứ tư, 23/09/2020 09:48 GMT+7

Sinh hoạt học thuật định kỳ của các nghiên cứu viên trẻ tại Viện NCHN

Thực hiện chủ trương của Lãnh đạo Viện, thứ 5 hàng tuần được xếp lịch sinh hoạt khoa học của Viện do Hội đồng Khoa học công nghệ và Đào tạo (KHCN&ĐT) tổ chức để các cán bộ khoa học và kỹ thuật của Viện trình bày những kết quả sau các chuyến đi học tập và đào tạo ở nước ngoài, các kết quả mới từ các đề tài nghiên cứu, trao đổi để xây dựng các định hướng nghiên cứu ngắn hạn và dài hạn cho Viện, hội thảo chuyên môn và học thuật để định hướng nghiên cứu cho các cán bộ trẻ, … Ngày 10/9/2020, Hội đồng KHCN&ĐT đã tổ chức seminar cho 5 cán bộ trẻ của Phòng nghiên cứu các quá trình môi trường thuộc Trung tâm Môi trường trình bày và trao đổi về các kết quả và định hướng nghiên cứu, với sự tham dự của 10 thành viên Hội đồng KHCN&ĐT và khoảng 20 cán bộ trẻ của các đơn vị trong Viện.

Phân tích mẫu môi trường bằng kỹ thuật gamma phông thấp đã được xây dựng, phát triển và là hướng truyền thống của Viện, ThS. Phan Quang Trung đã chia sẻ kinh nghiệm về Bảo đảm và kiểm soát chất lượng (QA/QC) phân tích các mẫu môi trường trên hệ phổ kế gamma phông thấp, từ khâu thu thập mẫu, gia công mẫu, đảm bảo độ chính xác của các quy trình đo mẫu liên quan đến việc sử dụng mẫu chuẩn, độ ổn định của thiết bị đo, xử lý tín hiệu… Kinh nghiệm thu thập mẫu môi trường, minh họa bằng phương pháp lấy mẫu trầm tích để xác định nguồn gốc sử dụng các đồng vị bền qua lớp tập huấn của RAS/7/031 về “Đánh giá tính dễ bị tổn thương của vùng cảnh quan và hệ sinh thái ven biển do nước biển dâng và biến đổi khí hậu” tại Australia cũng được chia sẻ cho các đồng nghiệp và đang được áp dụng hiệu quả để lấy mẫu phục vụ cho các đề tài nghiên cứu và các nhiệm vụ về nghiên cứu môi trường của Viện.

 

Trao đổi về xử lý số liệu phân tích tại hội thảo

Quản lý chất lượng phân tích mẫu môi trường đối với phương pháp phân tích hạt alpha trên cơ sở khai thác hệ đo Alpha Analyst 7200-06 mới được trang bị đã được trình bày bởi ThS. Lê Xuân Thắng. Hệ phổ kế có 6 buồng đo sử dụng các detector loại PIPS kích thước 1200 mm2. Hai kỹ thuật chuẩn năng lượng theo vị trí kênh với bộ mẫu chuẩn bằng phương pháp bình phương tối thiểu và dùng phần mềm Alpa Apex đã được thực hiện và so sánh. Các lưu ý nhằm giảm thiểu sai số trong quá trình phân tích mẫu môi trường bằng hệ phổ kế alpha đã được trình bày và trao đổi với nhiều ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng KHCN&ĐT.

ThS. Trần Quang Thiện trình bày về một số ứng dụng của thống kê phục vụ nghiên cứu môi trường. Vai trò của thống kê có ý nghĩa quan trọng và được thể hiện qua thu thập, phân loại, phân tích và giải thích dữ liệu. Các khái niệm thống kê mô tả, kiểm tra thống kê, mô hình thống kê và thống kê thăm dò đã được trình bày với các ví dụ cụ thể về kết quả của các mẫu đo được thu thập từ các vùng khác nhau để làm rõ hơn ý nghĩa và tầm quan trọng của thống kê đã và đang được ứng dụng hiệu quả tại Viện NCHN.

CN. Nguyễn Thị Hương Lan trình bày một số kết quả thực hiện trong năm 2020 và kế hoạch dự kiến năm 2020-2021 của Dự án hợp tác vùng RAS/5/084 về “Đánh giá và cải thiện chất lượng đất và nước để giảm thiểu thoái hóa đất và nâng cao năng suất cây trồng bằng các kỹ thuật hạt nhân”, trong đó đã thu thập nhiều mẫu đất, trầm tích và nước tại các vị trí đã lựa chọn trong khu vực nghiên cứu tại Lâm Đồng để xác định các chỉ tiêu hóa lý trong mẫu nước, các đồng vị phóng xạ 137Cs trong mẫu đất, 210Po và 226Ra trong trầm tích; phân tích δ13C, δ15N trong mẫu đất và NH4+, NO3-, PO43-, δ15N trong mẫu nước. Kế hoạch trong thời gian tới là đánh giá tốc độ xói mòn tại các vị trí lấy mẫu và toàn lưu vực nghiên cứu bằng kỹ thuật đo 7Be và 137Cs trong các mẫu đất; Đánh giá tốc độ bồi lắng của hồ chứa và nguồn gốc trầm tích dẫn đến hồ bằng kỹ thuật đo 210Po và 226Ra trong các mẫu trầm tích; Đánh giá chất lượng nước và khả năng sử dụng các đồng vị làm chỉ thị nguồn gốc gây ô nhiễm nguồn nước trong lưu vực ...

 

CN. Nguyễn Hữu Nghĩa trình bày tại buổi seminar

Đặc biệt, để thực hiện chủ trương của Lãnh đạo Viện về việc tuyển chọn các cán bộ trẻ có năng lực vào làm việc, tại buổi sinh hoạt học thuật tuần này có sự đóng góp của CN. Nguyễn Hữu Nghĩa, mới tốt nghiệp tại Khoa Kỹ thuật hạt nhân của Trường Đại học KHTN Tp Hồ Chí Minh và được nhận vào Viện thử việc 2 tháng, với nhiệm vụ được giao là tìm hiểu các phương pháp đo mẫu môi trường trên các hệ đo gamma phông thấp, với các kỹ thuật chuẩn năng lượng, chuẩn hiệu suất ghi của hệ đo bằng thực nghiệm và bằng mô phỏng; khảo sát sự suy giảm của hiệu suất ghi theo bề dày lớp chết của detector, theo khoảng cách nguồn, theo bề dày và mật độ của mẫu đo,… và các ứng dụng của kỹ thuật hạt nhân để nghiên cứu môi trường. CN. Nghĩa đã trình bày một phương pháp mới về xác định hoạt độ gamma của mẫu đo dựa vào thông tin toàn phổ, có thể áp dụng với độ chính xác cao đối với các mẫu có hoạt độ thấp, phù hợp để phân tích, xác định hoạt độ tự nhiên theo nguyên tắc làm khớp phổ với sự kết hợp tuyến tính của ba phổ chuẩn của 238U, 232Th, 40K và một phổ phông. Các thành viên Hội đồng KHCN&ĐT đánh giá cao kiến thức và tố chất nghiên cứu khoa học của CN. Nguyễn Hữu Nghĩa.

 

Tác giả bài viết: Hội đồng KH-CN&ĐT Viện NCHN

Nguồn tin: Viện Nghiên cứu hạt nhân

 

Lượt xem: 286

Đa phương tiện

Xem thêm

Liên kết website

Khách online: 9

Lượt truy cập: 191661