Thứ năm, 13/12/2018 21:12 GMT+7

Danh mục các nhiệm vụ KHCN cấp bộ giai đoạn 2010 - 2022

 

STT

Tên nhiệm vụ KHCN

Chủ nhiệm

Thời gian thực hiện

Tổng

kinh phí

(triệu đồng)

Ghi chú

1

Nghiên cứu nguồn gốc di vật đất nung khu di tích Cát Tiên bằng phương pháp phân tích hạt nhân và thống kê đa biến.

ThS. Cao Đông Vũ

2010 - 2011

550

 

2

Nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ trùng phùng kỹ thuật số đa ứng dụng sử dụng kỹ thuật DSP đo phổ biên độ - thời gian.

KS. Phạm Ngọc Tuấn

2010 - 2011

400

 

3

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo hệ thống thiết bị thực nghiệm để đo một số đặc trưng vật lý neutron, phân tích kích hoạt và định liều neutron phục vụ công tác đào tạo nhân lực hạt nhân.

TS. Nguyễn Văn Hùng

2010 - 2011

400

 

4

Nghiên cứu điều chế đồng vị phóng xạ Lu-177 đánh dấu với DOTA-TATE dùng trong chẩn đoán và điều trị khối u thần kinh nội tiết.

ThS. Dương Văn Đông

2011 - 2012

800

 

5

Xây dựng hệ thiết bị đo độ cháy của các bó nhiên liệu đã qua sử dụng tại lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt bằng kỹ thuật phổ kế gamma.

KS. Nguyễn Minh Tuân

2011 - 2012

500

 

6

Thay đổi nhiên liệu, khởi động vật lý & khởi động năng lượng LPU HN Đà Lạt.

TS. Lê Văn Hồng

2011 - 2012

420

 

7

Xây dựng chương trình đảm bảo chất lượng trong tính toán quản lý vùng hoạt và nhiên liệu Lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt sử dụng nhiên liệu độ giàu thấp.

KS. Huỳnh Tôn Nghiêm

2012 - 2013

500

 

8

Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật đồng vị phóng xạ môi trường để xác định tốc độ xói mòn trên qui mô lưu vực rộng ở vùng Tây Nguyên.

ThS. Phan Sơn Hải

2012 - 2013

750

 

9

Nghiên cứu, bổ sung cơ sở dữ liệu phóng xạ nhân tạo môi trường Việt Nam.

ThS. Lê Như Siêu

2012 - 2013

950

 

10

Tổ chức diễn tập ứng phó sự cố bức xạ.

ThS. Lương Bá Viên

2012 - 2013

150

 

11

Xây dựng hoàn thiện các thiết bị thí nghiệm, bài hướng dẫn thực hành trên lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt phục vụ công tác đào tạo công nghệ hạt nhân.

CN. Lê Vĩnh Vinh

2013 - 2014

550

 

12

Nghiên cứu, tính toán thiết kế cơ cấu tới hạn đa mục tiêu sử dụng nước nhẹ làm chậm và nhiên liệu độ giàu thấp (từ 1,6% U-235 đến 5% U-235).

ThS. Nguyễn Kiên Cường

2013 - 2014

645

 

13

Nghiên cứu xây dựng quy trình chế thử chế phẩm oligochitosan cắt mạch bức xạ gamma để ứng dụng phòng bệnh và tăng trọng cho gà.

ThS. Trần Thị Thủy

2013 - 2014

550

 

14

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ tiền khuếch đại dùng cho hệ điều khiển lò phản ứng hạt nhân sử dụng các buồng ion hóa neutron của Nga.

KSC. Trịnh Đình Hải

2013 - 2014

500

 

15

Nâng cao năng lực giảng dạy thực hành tại Viện Nghiên cứu hạt nhân phục vụ đào tạo nhân lực cho ngành năng lượng nguyên tử giai đoạn 1.

TS. Nguyễn Xuân Hải

2014 - 2015

900

 

16

Nghiên cứu phát triển một số kỹ thuật mới và nâng cao khả năng tự động hóa của phân tích kích hoạt neutron trên Lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt.

TS. Hồ Mạnh Dũng

2015 - 2016

780

 

17

Nghiên cứu sử dụng các đồng vị radi tự nhiên để xác định hệ số khuếch tán và thời gian lưu của nước biển ven bờ.

TS. Phan Sơn Hải

2015 - 2016

990

 

18

Nghiên cứu xây dựng bộ số liệu đường chuẩn liều – hiệu ứng và phông sai hình nhiễm sắc thể ngẫu nhiên phục vụ công tác định liều sinh học ứng phó sự cố bức xạ.

ThS. Phạm Ngọc Duy

2016 - 2017

870

 

19

Sản xuất thử nghiệm chế phẩm nano bạc/chitosan bằng phương pháp chiếu xạ gamma để phòng và trị bệnh cho cây trồng.

CN. Nguyễn Tấn Mân

2016 - 2017

400

 

20

Tiếp nhận 18 nguồn phóng xạ đã qua sử dụng từ các cơ sở bức xạ phục vụ quản lý tập trung đảm bảo an toàn, an ninh tại Viện Nghiên cứu hạt nhân.

ThS. Phạm Hùng Thái

2016 - 2017

400

 

21

Nghiên cứuchiếu xạ thử nghiệm pha tạp đơn tinh thể Silic trên Lò Phản ứng hạt nhân Đà Lạt.

ThS. Phạm Quang Huy

2017 - 2018

1040

 

22

Nghiên cứu thiết lập quy trình chế tạo chế phẩm nano từ curcumin và chitosan bằng phương pháp chiếu xạ phối hợp xử lý hóa học để thăm dò khả năng làm lành vết thương và điều trị sẹo. 

Giai đoạn 1 (2017 – 2018): Nghiên cứu thiết lập quy trình sản xuất chế phẩm thử nghiệm; thử nghiệm trên động vật về khả năng làm lành vết thương và điều trị sẹo.

TS. Nguyễn Minh Hiệp

2017 - 2018

880

 

23

Sử dụng chỉ thị phóng xạ radi tự nhiên để xác định hệ số khuếch tán và thời gian lưu của nước biển ven bờ tại vị trí xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận I.

ThS. Nguyễn Văn Phúc

2017 - 2018

850

 

24 Nghiên cứu xây dựng phương pháp đánh giá liều dân chúng - Áp dụng thử nghiệm tại Hàng Gòn - Long Khánh tỉnh Đồng Nai. ThS. Lê Như Siêu 2018 - 2019 1200  
25 Nghiên cứu phát triển, xây dựng phương pháp chuẩn nội trong phân tích kích hoạt neutron. TS. Trần Tuấn Anh 2018 - 2019 950  
26 Kiểm tra, hiệu chuẩn và bảo dưỡng hệ điều khiển lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt sau 10 năm hoạt động, phục vụ cho việc kiểm tra, đánh giá an toàn lò phản ứng sau 5 năm cấp phép vận hành. KSC. Trịnh Đình Hải 2018 - 2019 750  
27 Nghiên cứu sử dụng nhiên liệu hiệu quả, kinh tế và nâng cao khả năng sản xuất đồng vị phóng xạ trên Lò Phản ứng hạt nhân Đà Lạt ThS. Nguyễn Kiên Cường 2019-2020 725  
28 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ kiểm soát thông lượng neutron thuộc hệ điều khiển lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt ThS. Võ Văn Tài 2019-2020 760  
29 Nghiên cứu đánh giá chi tiết các đặc trưng phóng xạ trong các cấu trúc chính và cập nhật bản kế hoạch sơ bộ về tẩy xạ và tháo dỡ cho Lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt (LPƯHNĐL) sau khi kết thúc vận hành ThS. Trần Quốc Dưỡng 2020-2021 510  
30 Nghiên cứu xác định bổ sung các chỉ thị đặc trưng về nguyên tố đất hiếm đối với vật liệu khảo cổ khu di tích Cát Tiên và triển khai áp dụng cho khu di tích Óc Eo – Ba Thê bằng các kỹ thuật hạt nhân và liên quan TS. Trần Tuấn Anh 2020-2021 980  
31 Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật hạt nhân và các đồng vị liên quan để xác định nguồn gốc trầm tích và đánh giá lịch sử bồi - xói vùng ven biển Định An ThS. Phan Quang Trung 2020-2021 1200  
32 Nghiên cứu tạo chế phẩm nanoliposome chứa chất bảo vệ bức xạ có nguồn gốc tự nhiên hỗ trợ xạ trị ung thư TS. Nguyễn Minh Hiệp 2021-2022 900  
33 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo các khối: Đo độ phản ứng, điều khiển duy trì công suất, kiểm soát các thông số công nghệ thuộc hệ điều khiển lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt ThS. Võ Văn Tài 2021-2022 1000  
34 Nghiên cứu chế tạo hệ đo xác định hoạt độ và phân bố hoạt độ của đồng vị phát gamma trong các thùng thải phóng xạ của Viện Nghiên cứu hạt nhân bằng kỹ thuật Tomography Gamma Scanning (TGS) ThS. Phạm Hoài Phương 2021-2022 1300  
35 Nghiên cứu tổng hợp vật liệu composite trên nền cacbon hoạt tính và ferrit kim loại định hướng ứng dụng trong chế tạo máy phát 99Mo/99mTc ThS. Nguyễn Thanh Bình 2021-2022 800  
36 Khảo sát, đánh giá hiện trạng các cấu trúc, hệ thống và bộ phận, đề xuất những giải pháp kỹ thuật phục vụ cấp lại giấy phép vận hành cho Lò Phản ứng hạt nhân Đà Lạt ThS. Nguyễn Kiên Cường 2021-2022 800  
Lượt xem: 1745

Đa phương tiện

Xem thêm

Liên kết website

Khách online: 8

Lượt truy cập: 513621